5 years ago Hledáme stážisty z posledních ročníků středních a vyšších škol. Aktuálně na červenec 2013. Stáž je placená...
9.5.2013

Cyklus, který vám poradí jak nenaletět, ušetřit a nechat peníze vydělávat. Připravil J. Reinisch

Proč je v Německu levnější život než u nás? A co se stane s naším rodinným rozpočtem, když se zvýší DPH? Odpoví lépe politici, odborníci nebo děti? Sledujte další díl pořadu Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze a naučte se další triky, jak se nenechat okrádat.

SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH POJMŮ:

  1. Termínovaný vklad
  2. Úrok
  3. Daň z přidané hodnoty (DPH)

1. TERMÍNOVANÝ VKLAD

Termínovaný vklad coby bankovní produkt se sjednává na předem určenou dobu (může to být několik dnů, ale i několik roků) a na předem daný úrok. Termínované vklady nabízejí klientům jak banky, tak družstevní záložny. Jedná se o bezpečný investičně–spořící nástroj. Na rozdíl od jiných – rizikovějších produktů – však mají termínované vklady menší výnosnost. Je ovšem každopádně vyšší než ta, kterou nabízejí běžné účty. K porovnání různých termínovaných vkladů je potřeba rozlišovat úrok vždy v % p.a. (per annum – za rok). Jistota vkladatelů je podpořena zákonem, podle něhož jsou peníze uložené na termínovaných vkladech pojištěné až do hodnoty 100 tisíc eur.

Než se rozhodnete uložit svoje peníze na některý z termínovaných vkladů, je potřeba porovnat si jednotlivé nabídky. Úrokové sazby se totiž neustále mění. Jejich aktuální srovnání nabízí například finanční portál Měšec.cz

2. ÚROK

Úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz. Věřitel, který může dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí dlužníkovi a ten s ní disponuje – tzn. věřitel poskytne dlužníkovi úvěr. Zapůjčená částka (jistina) musí být do určité sjednané lhůty uhrazena společně s navýšením – tedy zmiňovaným úrokem.

3. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)

Daň z přidané hodnoty (zkratka DPH) tvoří páteř našeho daňového systému a je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb. Dodavatel, který je registrován jako plátce DPH, musí odvést z obchodu část hodnoty – daň. Naopak odběratel si za jistých podmínek může zažádat o vrácení peněz – tedy daně, kterou při obchodu dodavateli uhradil.

V různých zemích jsou stanoveny různé sazby DPH. U nás je základní sazba ve výši 20 % a snížená ve výši 10 %. Vyšší daň platí např. v Dánsku a ve Švédsku – 25 %, naproti tomu na Maltě je to pouhých 15 % základní sazba a 5 % sazba snížená. Při zavedení DPH v ČR v roce 1993 byla její výše 23 % a platila plné dva roky. Od 1. 1. 2013 se počítá s jednotnou daní ve výši 17,5 %.

 

 

 videoarchív

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email