5 years ago Hledáme stážisty z posledních ročníků středních a vyšších škol. Aktuálně na červenec 2013. Stáž je placená...
9.5.2013

Cyklus, který vám poradí jak nenaletět, ušetřit a nechat peníze vydělávat. Připravila A. Derzsiová

Daně jsou největším příjmem státního rozpočtu. Z čeho všeho platíme daně a co udělat, abychom státu ze svých příjmů odváděli co nejméně, se vám pokusí poradit další díl pořadu Suma sumárum. Ve dvou příbězích srovnáme, jaké daně platí zaměstnanci a jaké OSVČ. Ukážeme vám, že většina lidí vůbec netuší, jaké daně platí, z čeho a co si lze z daňového základu odečíst. Odborníci i náš ochránce spotřebitelů Patrik Nacher vám pomohou se v daních placených v této republice orientovat. Své názory nám poví děti i známé osobnosti. A Tomáš Sedláček vysvětlí, proč je třeba řešit spíše než výši daní to, zda stát peníze vybrané na daních dobře utrácí.

Slovník pojmů

  • hrubá mzda – mzda včetně příplatků, prémií a mzdových náhrad, kterou má zaměstnanec obdržet od zaměstnavatele před odpočtem daně a sociálního a zdravotního pojištění zaměstnance
  • čistá mzda – hrubá mzda snížená o zálohu na daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění

připadající na zaměstnance

  • superhrubá mzda – hrubá mzda navýšená o sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (34 %), tato částka je pak daňovým základem pro výpočet daně z příjmu zaměstnance. Zavedeno daňovou reformou v roce 2008 v souvislosti se zavedením rovné daně z příjmu (jednotné sazby 15 %), sazba daně z příjmu zaměstnance tak vzhledem k jeho skutečnému příjmu činí 20,10 %.
  • přímé daně – daně, které jsou přímo vyměřeny konkrétní osobě (poplatníkovi) z jeho příjmu nebo majetku. Jsou adresné a přihlíží k osobní majetkové situaci poplatníka, který daň sám platí a přiznává (je tak současně i plátcem daně). Efektivita výběru přímých daní je nižší než u nepřímých daní.
  • nepřímé daně – jsou placeny a vybírány od daňových poplatníků zprostředkovaně v cenách zboží nebo služeb, daň přiznává a odvádí finančnímu úřadu prodejce zboží nebo poskytovatel služeb (plátce) pod vlastní odpovědností. Nepřímé daně nezohledňují osobní situaci poplatníka (spotřebitele) a dopadají na každého stejně podle míry jeho spotřeby. Zejména se jedná o DPH jako univerzální nepřímou daň a spotřební daně jako speciální daně zaměřené rovněž na omezení spotřeby určitého zboží. Nepřímé daně jsou zpravidla pro státní rozpočet významnější a i daňová správa je efektivnější.
  • den daňové svobody – vyjadřuje míru celkového daňového zatížení občanů konkrétního státu symbolicky rozdělující rok na část, do kdy daňoví poplatníci vydělávají pro stát a od kdy začínají vydělávat sami pro sebe.

Váš příběh…

Příběhy obyčejných lidí se šťastným koncem si můžete přečíst v nové rubrice Váš příběh… Švec má spravovat boty a ne si pořád hlídat daně. Co by to bylo za řemeslo, kdyby se nedělalo pořádně. Jenže pakliže si stěžujeme na prošlapané boty, že nám je nikdo pořádně neopraví, tak za to samotní ševci, opravdu nemůžou, je jich totiž v současné době, bohužel, jako šafránu. Ale najdou se i světlé výjimky, které potvrzují pravidlo. Jednoho takového vám představíme. Ševče, drž se svého kopyta!

 

videoarchív

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email