5 years ago Hledáme stážisty z posledních ročníků středních a vyšších škol. Aktuálně na červenec 2013. Stáž je placená...
9.5.2013

Cyklus, který vám poradí jak nenaletět, ušetřit a nechat peníze vydělávat. Připravila A. Derzsiová

Dítě od narození do 18 let stojí podle statistik rodiče průměrně 3 miliony korun. Jak dětem zajistit dobré vzdělání? Jak si na tuto “investici” zajistit dostatek prostředků? Pomůže nám nějak stát, nebo si musíme poradit sami? Na dvou příbězích uvidíte, jak takovou situaci řeší maminka s předškolními dvojčaty a plnoletý student toužící po škole v zahraničí. Poradí vám opět naši odborníci, známé osobnosti i děti. A investici do dětí zhodnotí i makroekonom Tomáš Sedláček.

Slovníček základních pojmů:

Dluhopis – je cenný papír. Ten, kdo jej vydá (tzv. emitent) se kupujícímu (tedy věřiteli) zavazuje ke splacení dlužné částky a zároveň k vyplacení stanoveného výnosu, a to dle předem stanovených podmínek. Podle platného zákona o dluhopisech může dluhopisy v České republice vydat (tzv. emise dluhopisů) pouze takový emitent, který k tomu získá povolení od České národní banky.

ROZDĚLENÍ DLUHOPISŮ:

A) Podle emitenta (státní dluhopisy, komunální dluhopisy, korporátní dluhopisy, bankovní dluhopisy, pokladniční dluhopisy)

B) Podle doby splatnosti (krátkodobé dluhopisy – splatnost do 1 roku, střednědobé dluhopisy – splatnost od 1 do 10 let, dlouhodobé dluhopisy – splatnost nad 10 let)

C) Podle úroků (krátkodobé s pevným zúročením, dluhopisy s proměnlivým zúročením, dluhopisy s nulovým zúročením, indexované dluhopisy)

Existují ještě celá řada dalších dluhopisů – např.

  • konvertibilní
  • prioritní dluhopisy
  • podřízené dluhopisy
  • svlečené dluhopisy
  • vypověditelné dluhopisy
  • perpetuitní dluhopisy
  • naturální dluhopisy
  • dluhopisy s odloženou platbou

Dluhopisy se obchodují většinou na mimoburzovním trhu. Podmínky obchodu si přímo mezi sebou domlouvají jednotlivé strany obchodu. Tento způsob obchodování tak ztrácí určitou míru transparentnosti, neboť realizované obchody nejsou nikde zobrazovány.

 

 

 videoarchív

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email