5 years ago Hledáme stážisty z posledních ročníků středních a vyšších škol. Aktuálně na červenec 2013. Stáž je placená...
9.5.2013

Nový cyklus České televize vám poradí jak nenaletět, ušetřit a nechat peníze vydělávat. Připravil J. Kadeřábek

 
Česká televize uvádí třetí díl série pořadů řešící problémy lidí ve světě financí. Operní zpěvák Národního divadla a účetní ze středních Čech řešili každý své vlastní bydlení hypotékou. Jak dopadli, uvidíte v našich příbězích. Odborníci vysvětlí, co je hypotéka, na co ji můžeme používat a jaké úskalí přináší fixace úrokové sazby. Zeptáme se známých osobností a dětí, jaké mají zkušenosti s hypotékou. Známý ekonom Tomáš Sedláček objasní, jak nám hypotéka pomáhá osamostatnit se. A na závěr vám poradíme, proč ušetřené peníze neschovávat pod polštář.

Slovníček nejdůležitějších pojmů:
1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR neboli HYPOTÉKA
2. ÚROK a ÚROKOVÁ SAZBA

Podle ekonomů je úvěr na bydlení jedinou rozumnou půjčkou a patří do kategorie tzv. zdravého zadlužování. Člověk jím investuje do nemovitosti, jejíž životnost výrazně převyšuje délku samotného splácení.

1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR neboli HYPOTÉKA
Úvěr je forma dočasného postoupení peněžních prostředků (půjčka) věřitelem. Dlužník se zavazuje částku splatit a navíc je ochoten za tuto půjčku (a to po uplynutí nebo v průběhu doby splatnosti) zaplatit určitý úrok ve formě peněžité prémie. Úvěr je nejčastěji poskytován na:
– koupi nemovitosti do osobního vlastnictví (bytu, rodinného domu, stavebního pozemku)
– financování výstavby nemovitosti, případně i nástavby, vestavby, přístavby
– financování rekonstrukcí, modernizace a oprav nemovitosti
– koupi podílu nemovitostí za účelem vypořádání spoluvlastnických, dědických podílů, společného jmění manželů
– koupi družstevního podílu a úhrada členského podílu
– zpětné proplacení vlastních finančních prostředků investovaných do nemovitosti
– refinancování stávajícího účelového úvěru od banky či stavební spořitelny, který byl použit na investici do nemovitosti
– konsolidace účelových a neúčelových půjček (používá se Americká hypotéka)
Hypotéka je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Vždy musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Obvykle se jako zástava využívá financovaná nemovitost. Není to podmínkou, ručit lze i jiným objektem.
Splatnost hypotečního úvěru se obecně pohybuje od 5 do 30 let (lze však sjednat i kratší či delší období). Délka splatnosti úvěru nesmí překročit 70 let jeho žadatele. Čím je delší doba splatnosti úvěru, tím je nižší splátka a naopak. Optimální doba na splácení hypotečního úvěru je 15 – 20 let, kdy je nejlepší poměr mezi výší splátky a náklady na úvěr.

 

2. ÚROK a ÚROKOVÁ SAZBA
Úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz. Věřitel půjčí dlužníkovi určitý obnos, se kterým může disponovat. Do určité sjednané lhůty však musí být zapůjčená částka – nazývaná jistina – navrácena + společně s navýšením, tzv. úrokem.
Úroková sazba je zpravidla pohyblivá, ale je možno ji na dobu 1 až 15 let zafixovat. V této době má dlužník jistotu stejné výše splátek.
Částku zaplacenou na úrocích z hypotéčního úvěru sníženou o státní podporu lze odečíst ze základu daně z příjmu fyzických osob – a to až do výše 300 000 Kč ročně. Podmínkou je, aby ten, kdo si úrok odečítá, měl trvalé bydliště v úrokované nemovitosti.

Půjčování na příliš velký úrok – neboli lichva – je trestným činem. Trestní zákoník na ni pamatuje v § 218: „Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.“

 

 

videoarchív 

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email