5 years ago Hledáme stážisty z posledních ročníků středních a vyšších škol. Aktuálně na červenec 2013. Stáž je placená...
9.5.2013

Cyklus, který vám poradí jak nenaletět, ušetřit a nechat peníze vydělávat. Připravila A. Derzsiová

Češi mají v penzijních nebo podílových fondech, ve stavebních spořitelnách, pojišťovnách a bankách uloženy neuvěřitelné dva biliony osm set sedmdesát čtyři miliard korun. Z toho 1,7 bilionu korun českých střadatelů je uloženo právě v bankách. Co s těmito penězi chtějí lidé dělat? Schovat je pod slamník, anebo investovat? Kam ale s úsporami? Akcie, nemovitosti, zlato, umění, anebo raději výhodný spořící účet, či termínovaný vklad? O tom jestli se v dnešní nejisté době vůbec nějaká investice vyplatí, se dozvíte v dalším dílu pořadu Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze. Na příběhu “nešikovné” investice jednoho známého herce se diváci dozví, na co si dát při investování pozor a také zjistí, že investorem se mohou stát i se stovkou měsíčně. Osobitý pohled na investování nám v závěru pořadu prozradí i známý makroekonom Tomáš Sedláček.

Slovník pojmů:

spořící účet
  • Účet který slouží nejčastěji ke spoření nebo ukládání dočasně volných finančních prostředků.
termínovaný vklad
  • Druh depozitního bankovního produktu. Sjednává se na předem vymezenou dobu (několik dní až několik let) a na předem daný úrok. Jedná se tedy o velice bezpečný investičně–spořící nástroj, který má však menší výnosnost než jiné, rizikovější produkty.
stavební spoření
  • Je typ spoření, které vzniklo za účelem umožnit širokému spektru obyvatel formou výhodných podmínek spoření řešit a realizovat vlastní bytovou otázku. Stavební spoření vytváří za spoluúčasti státu podmínky pro tvorbu vlastního kapitálu, které neumožňuje žádná jiná forma spoření, a společně s výhodným úvěrem prostředky pro financování bydlení.
investiční životní pojištění (IŽP)
  • Je smlouva mezi soukromou osobou (pojistník), osobou pojištěnou (pojištěný) a pojišťovnou (pojistitel), ve které se pojistitel zavazuje plnit v případě pojistné události za sjednaná rizika. Investiční životní pojištění se nejčastěji rozděluje na 2 části. Na část životní a část úrazovou.
  • Životní část je ta hlavní, která musí být sjednána vždy. Obsahuje sjednanou částku pro případ smrti. Podle rozsahu krytí si pojišťovna vezme pojistné. Prostředky vložené navíc se investují. Investují se nejčastěji na základě klientova rozhodnutí, pojišťovna posílá jeho investice do vybraných podílových fondů.
  • Úrazová část je rizikové připojištění, které lze sjednat navíc. Nejzákladnějšími sjednávanými riziky jsou: trvalé následky, denní odškodné za dobu léčení úrazu a trvalá invalidita. Dále pojišťovny nabízí možnost připojistit i další dopňková rizika jako jsou: smrt následkem úrazu, hospitalizace, pracovní neschopnost, závažná onemocnění anebo různé kombinace těchto rizik dohromady. Některé pojišťovny nabízí i další doplňky jako jsou například: pojištění právní ochrany, asistence po úraze, lékař na telefonu. Úrazové pojištění nemá rezervotvornou složku, tzn. pokud nevznikne žádný úraz, pojištěná osoba nedostane v případě dožití se konce pojistné doby z úrazového pojištění žádné peníze.
dluhopis
  • Je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Jedná se o zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky, vyplacení stanovených výnosů a povinnost emitenta splnit veškeré závazky. V České republice musí emitent podle zákona o dluhopisech žádat Českou národní banku o povolení k emisi dluhopisů, v případě municipálních dluhopisů vydávaných samosprávnými celky musí dát souhlas ministerstvo financí.
akcie
  • Je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcionář má různá práva. Např. je oprávněn podílet se na zisku společnosti formou dividendy a účastnit se na řízení společnosti mimo jiné tím, že je oprávněn hlasovat na valné hromadě, případně se podílet na likvidačním zůstatku společnosti v případě likvidace. Za závazky společnosti akcionáři neručí.
komodita
  • Je zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů v kvalitě. Dodávky od různých dodavatelů jsou vzájemně zastupitelné. Komoditou tak nemůžou být například osobní auta, která se vyrábějí v mnoha různých zpracování a za různou cenu. Naopak například měď je homogenní produkt, který se může obchodovat za jednotnou cenu na globálních trzích.

Váš příběh…

Příběhy obyčejných lidí se šťastným koncem si můžete přečíst v nové rubrice Váš příběh… Burza. Ta je pro většinu z nás něco nedosažitelného, či nepochopitelného a známého jen z televizního zpravodajství. Možná je to chyba, negramotnost, či jen nezájmem sledovat tok čísel, které z lidí jednou dělají chudáky a jednou zase boháče. Ale netýká se nás to taky tak trochu? Třeba herec Jan Čenský před pár lety myslel na stáří, investoval půl milionu a jak dopadl, kupuje si zámek? Nebo kluk krátce po škole, který čile obchoduje každý den na burze, jak ten se má?

 

videoarchív

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email