5 years ago Hledáme stážisty z posledních ročníků středních a vyšších škol. Aktuálně na červenec 2013. Stáž je placená...
9.5.2013

Cyklus, který vám poradí jak nenaletět, ušetřit a nechat peníze vydělávat. Připravil J. Reinisch

Každý jednou odejdeme do důchodu a málokdo z nás tuší, co nás čeká. Jak se zabezpečit, aby se nám ani v důchodu nežilo špatně? Pomůže nám stát, nebo se musíme spoléhat sami na sebe? V dalším dílu pořadu Suma sumárum uvidíte dva příběhy současných důchodců a porovnáte, jak se k této problematice staví odborníci, známé osobnosti i děti. A svou glosu nezapomene přinést ekonomický filozof Tomáš Sedláček.

Slovníček základních pojmů:

Penzijní připojištění upravuje v ČR zákon č. 42/1994 Sb. Jeho princip spočívá v tom, že na účet penzijního fondu poukazuje klient pravidelné příspěvky a dostává k nim v adekvátní výši od státu příspěvek, dále podíl na zisku a může zároveň využít daňových zvýhodnění.

– zřídit si ho může osoba starší 18 let, která je občanem ČR či jiné země EU s trvalým pobytem v naší zemi. Platby penzijního pojištění může realizovat za pojištěného také jeho zaměstnavatel.

– výše měsíčního příspěvku lez v průběhu penzijního připojištění libovolně měnit (min. výše je 100 Kč/měsíc), naspořené peníze lze převádět (většinou za poplatek) i pod jiný penzijní fond.

Stát na Penzijní připojištění přispívá až 150 Kč měsíčně a to následujícím způsobem:

Výše příspěvku za měsíc

Státní příspěvek za totéž období

100–199 50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč
200–299 90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč
300–399 120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč
400–499 140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč
500 a více 150 Kč

– účastník penzijního připojištění si každoročně může od svého daňového základu odečíst až 12 000 korun.

– nárok na výplatu starobní penze vzniká po dosažení 60 let let věku klienta a po minimálně 60 měsících placení penzijního připojištění. Ve vyplácené penzi jsou zahrnuty všechny vložené prostředky (státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele,…) Může být vyplacena jednorázově nebo ve formě měsíční renty.

– nárok na výplatu výsluhové penze vzniká nejdříve po 15 letech placení penzijního připojištění. Je vyplácena až do výše 50 % naspořené částky. Vybrat si ji po této době nemusíte, můžete si jí nechat společně se starobní jako finanční prostředek na důchod.

– invalidní penze je vyplácena doživotně. Nárok na čerpání je dán zaplacením 60 měsíčních splátek po prokázání přiznání plného invalidního důchodu. Nejedná se o vysoký příspěvek a je vyplácen až 12 měsíců po požádání.

– pozůstalostní penze je vyplácena na dobu neurčitou (12–120 měsíců), oprávněným osobám v případě smrti pojištěného. Nárok na její čerpání vzniká po zaplacení 36 měsíčních splátek.

– rozhodnete–li se pro výplatu naspořených peněz před nárokem na starobní penzi, hovoříme o tzv. odbytném. V případě, že penzijní připojištění zaniklo výpovědí nebo dohodou, vyplácí se bez státních příspěvků. Nárok na odbytné vzniká zaplacením minimálně 12 měsíčních splátek. Může být pokutováno určitou částkou, která se strhává z aktuální hodnoty účtu.

AKCIE

Akcie (v anglickém překladu share, tj. podíl) je cenný papír. Držitel akce vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti a za to na něho přecházejí určitá práva. Mj. je oprávněn podílet se na zisku společnosti formou dividendy a účastnit se na řízení společnosti, je oprávněn hlasovat na valné hromadě, podílet se na likvidačním zůstatku společnosti v případě likvidace. Za závazky společnosti akcionáři neručí.

S některými akciemi se obchoduje na burzách cenných papírů. Jejich cena se určuje v rámci nabídky a poptávky.

INFLACE

Inflace (z latiny inflatio znamená nafukuji) je definována jako růst všeobecné cenové hladiny v čase, neboli jako snížení kupní síly peněz. V původním a ekonomy často uvažovaném významu však inflace neznamená růst cen, ale zvyšování (nafukování) peněžní zásoby.

Změnu cenové hladiny za určité období udává míra inflace. Míra inflace je měřena pomocí tzv. cenových indexů. Nejznámější z nich jsou:

  • Deflátor DPH
  • Index spotřebitelských cen (CPI – Consumer price index)
  • Index cen výrobců (PPI – Producer price index)

Čistou inflaci v české ekonomice vypočítává Český statistický úřad jako přírůstek cen v neregulované části spotřebního koše očištěný od vlivu nepřímých daní a dotací.

 

 videoarchív

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email