5 years ago Hledáme stážisty z posledních ročníků středních a vyšších škol. Aktuálně na červenec 2013. Stáž je placená...
9.5.2013

Cyklus, který vám poradí jak nenaletět, ušetřit a nechat peníze vydělávat. Připravil M. Smolík

V dalším dílu pořadu Suma sumárum se budeme věnovat nemocenskému a úrazovému pojištění. Na dvou příbězích si ukážeme, jak úraz nebo nemoc může nepřipravenému člověku obrátit život naruby. Odborníci vysvětlí, kdo musí platit odvody na nemocenskou a kdo nikoli, co se může stát, když si ji platit nebude a poradí, zda se vyplatí se proti úrazu a nemoci připojistit. Jak se chovat, když k úrazu přijdu kvůli cizímu zavinění, osvětlí právnička. K tématu se vyjádří děti i známé osobnosti, tentokrát z Liberecka. A kdy se pojistit nevyplatí, shrne známý ekonom Tomáš Sedláček.

Slovník pojmů

Pojištění smrti
  • pomáhá blízkým osobám v případě výpadku příjmu v důsledku tragické události u živitele rodiny. Plnění obvykle ve formě jednorázového obnosu je vypláceno mimo dědické řízení a nepodléhá dani z příjmů.
Trvalé následky úrazu
  • tento termín se používá v úrazovém pojištění a představuje trvalé poškození zdraví, které spočívá v poškození či ztrátě části těla v důsledku úrazu. Pojistné plnění za trvalé následky úrazu se stanoví na základě hodnocení jejich rozsahu příslušným procentem z dohodnuté pojistné částky podle stupně závažnosti.
Doba nezbytného léčení
  • doba, která je třeba ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem. Výše pojistného plnění za dobu nezbytného léčení se stanoví vynásobením sjednané denní dávky počtem dnů nutných k léčení daného úrazu.
Denní dávka při hospitalizaci
  • pojišťovna vyplatí dohodnutou částku ve smlouvě za každý den pobytu v nemocnici z důvodu nemoci nebo úrazu.
Denní dávka při pracovní neschopnosti
  • se sjednává pro případ ztráty výdělku, jehož příčinou je pracovní neschopnost z důvodu nemoci či úrazu. Za každý den pracovní neschopnosti je vyplacena dohodnutá částka. Tato denní dávka by měla spolu s nemocenským pojištěním pokrýt průměrný měsíční příjem.
Hlášení PU
  • oznámení pojišťovně, že došlo k události, za kterou klient má podle pojistné smlouvy právo na výplatu plnění. Klienti mají několik možností komunikace – přímou návštěvu některé z poboček, fyzické zaslání papírového formuláře poštou, také stále častěji využívají telefonickou linku pojišťovny nebo hlášení úrazů a zasílání dokumentů přes internetové stránky.

Váš příběh…

Příběhy obyčejných lidí se šťastným koncem si můžete přečíst v nové rubrice Váš příběh… Na každého jednou dojde. Přijde nemoc, nebo úraz. V nejhorším případě obojí dohromady. Konec strašení. Příběh paní Radky je ale důkazem, že o zdraví se musíme starat už pěkně dlouho dopředu, než nás něco skolí. A jak? Vždyť si přece všichni platíme povinné zdravotní pojištění, tak proč bychom se báli, tolik už každý platíme měsíčně… Chyba lávky…

 

 

videoarchív

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email