5 years ago Hledáme stážisty z posledních ročníků středních a vyšších škol. Aktuálně na červenec 2013. Stáž je placená...
9.5.2013

Cyklus, který vám poradí jak nenaletět, ušetřit a nechat peníze vydělávat. Připravil M. Smolík

Kdy máme nárok odejít do důchodu, jaké finance budeme mít v důchodu k dispozici a kdy je potřeba začít na důchod myslet, vám poradí další díl pořadu Suma sumárum. Šestatřicetiletá maminka čtyř kluků v prvním příběhu a jednašedesátiletý muž v příběhu druhém se každý po svém podívají na problematiku důchodu. Na téma důchodu se zeptáme odborníků, dětí i známých osobností. Ověříme za vás, zda si můžeme nechat spočítat, jak vysoký důchod budeme brát. A Tomáš Sedláček vysvětlí, proč je třeba si v důchodu hlavně užívat.

Slovník pojmů

starobní důchod

  • Každý z nás ví, že v pokročilém věku již nebude moci pracovat a ztratí tak zdroj pravidelného příjmu. Abychom měli možnost prožít stáří důstojným způsobem, vytvořily státy ve 20. století důchodové systémy. Od pracujících zaměstnanců a podnikatelů jsou pravidelně každý měsíc vybírány peněžní prostředky – důchodové pojištění, a ty jsou vypláceny seniorům ve formě pravidelných měsíčních plateb, tzv. starobních důchodů. Každý, kdo získá nárok na starobní důchod, jej pak dostává až do konce svého života.

předčasný starobní důchod

  • Starobního důchod získá každý, kdo splní dvě podmínky odchodu do důchodu. Jednou z nich je tzv. důchodový věk (např. pro muže je v současné době, tzn. pro ročník narození 1949 stanoven na 62 let a 4 měsíce), druhou podmínkou je splnění pojištěné doby, která je 27 let a postupně se bude prodlužovat na 35 let. Každý, kdo splní podmínku pojištěné doby může požádat o starobní důchod až o tři roky dříve než dosáhne důchodového věku, ale jeho starobní důchod bude odpovídajícím způsobem krácen.

potřebná doba pojištění

  • Potřebná doba pojištění je jednou z nutných podmínek získání starobního důchodu. Počítá se do ní nejen doba výdělečné činnosti (zaměstnání, podnikání), ale také náhradní doby pojištění, které jsou vyjmenovány v zákoně o důchodovém pojištění.

náhradní doba pojištění

  • Náhradní doba pojištění je doba, kdy jsme sice nepracovali, tzn. neplatili jsme důchodové pojištění, ale pro splnění podmínek pro získání starobního důchodu nám tuto dobu stát započítá. Jako náhradní doba pojištění platí např. péče o dítě do 4 let věku, péče o bezmocnou osobu, doba evidence uchazeče o práci na úřadě práce do délky maximálně 3 let, apod. Jedná se v podstatě o životní období, kdy jsme se objektivně nemohli zapojit do výdělečné činnosti.

rozhodná doba pojištění

  • Výše starobního důchodu se vypočítá podle výše výdělků, které jsme dosahovali v průběhu pracovní kariéry. Počítá se průměr výdělků za tzv. rozhodnou dobu, která je zákonem stanovena, jako období od roku 1986 do data odchodu do důchodu.

evidenční list

  • Zaměstnavatel má povinnost pro každého svého zaměstnance vyplnit vždy za kalendářní rok tzv. evidenční list, ve kterém uvede přehled jeho výdělků a zaplaceného pojištění. Tento evidenční list zašle České správě sociálního pojištění a jednu kopii dá zaměstnanci. Podle výše výdělků v evidenčních listech za celou pracovní kariéru pak Česká správa sociálního zabezpečení vypočítá výši starobního důchodu.

zápočtový list

  • Při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm zejména údaje o době jeho trvání. Zápočtový list nám může pomoci při prokazování pojištěné doby, v případě, že některý zaměstnavatel za nás nezaslal České správě sociálního zabezpečení správně vyplněný evidenční list pojištění.

Váš příběh…

Příběhy obyčejných lidí se šťastným koncem si můžete přečíst v nové rubrice Váš příběh… Každý se ho bojíme, někdo říká, já se ho nedožiju… Důchod, tak to je to slovo, které nás všechny více méně děsí. Jsou ovšem mezi námi tací, kteří se na důchod vyloženě těší. Že to není možné? Suma sumárum vám takového člověka představí – Jiří, i když si o pár tisíc pohorší, se těší, že si konečně užije!

 

videoarchív

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email