5 years ago Hledáme stážisty z posledních ročníků středních a vyšších škol. Aktuálně na červenec 2013. Stáž je placená...
9.5.2013

Cyklus, který vám poradí jak nenaletět, ušetřit a nechat peníze vydělávat. Připravil J. Kadeřábek

Víte, že je rozdíl mezi pojištěním bytu nebo domu a pojištěním majetku, tedy všeho, co byt či dům obsahuje? Ukážeme vám, kde jsou záludnosti pojištění nemovitostí a majetku, na co si dát pozor, abyste při nepředvídané události nezůstali bez prostředků. Na příbězích si ukážeme, že není dobré být pojištěn málo, ale ani moc. Nebudou chybět názory známých osobností, dětí a Tomáše Sedláčka, který shrne, proč pojištění vůbec existuje.

Slovníček základních pojmů:

Pojištění je systém s jehož pomocí se snažíme tlumit určité negativní události. Vztahuje se na určité, předem dohodnuté, náhodné události, které se však vyskytují s určitou odhadnutelnou pravděpodobností.

TYPY POJIŠTĚNÍ:

Podle obsahu pojištění

  • pojištění osob, úrazové pojištění (pojištění na dožití, důchodové pojištění, nemocenské pojištění)
  • pojištění majetku (havarijní pojištění, pojištění proti odcizení, živelné pojištění)
  • pojištění zájmu (pojištění odpovědnosti za škodu, povinné ručení)

Pojištění podle účasti

  • dobrovolné pojištění
  • povinné pojištění (ze zákona)

Podle pojišťovny

  • soukromoprávní
  • veřejnoprávní

Ochrana majetku:

2. základní pojištění

pojištění nemovitosti (přijde v průměru na 3 tisíce korun ročně)

– pojištění domácnosti (přijde v průměru na 2 tisíce korun ročně)

Nejčastější chyby při uzavírání smluv: měli bychom vědět co přesně chceme pojistit (tj. výčet věcí, objektů apod.), na jakou částku se chceme pojistit a proti čemu se chceme pojistkou chránit (požáru, vytopení, krádeži apod.). Vždy je lepší vyrazit do pojišťovny s přesnou představou o pojištění.

Základním kritériem každého, kdo se chce pojistit je, aby pojistil dobře a smyslem pojištění je, aby mu plnění uhradilo vzniklou škodu.

Je proto nutné dobře přečíst smluvní podmínky včetně výluk pojištění – tj. je potřeba si ověřit, na co se pojistka nevztahuje.

Osvědčeným pojistným produktem je: Pojištění odpovědnosti v občanském životě lidově nazývané „pojistka na blbost“. Ochrání nás, když vytopíme sousedy, dítě strhne v supermarketu regál s drahým zbožím, na kole způsobíme nehodu atp.

 

 

 videoarchív

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email