5 years ago Hledáme stážisty z posledních ročníků středních a vyšších škol. Aktuálně na červenec 2013. Stáž je placená...
9.5.2013

Cyklus, který vám poradí jak nenaletět, ušetřit a nechat peníze vydělávat. Připravil J. Reinisch

Dva rozdílné přístupy k životu a rodičovství ukáží dva příběhy maminek na rodičovské dovolené. Zatímco první maminka žije na hranici přežití, druhá si svou existenci na rodičovské dovolené nemůže vynachválit. Jak na to, aby příchodem dítěte nezkrachoval váš rodinný rozpočet? Jaká je výše mateřské? Jaké další dávky lze pobírat? Jak si může rodič při výchově dítěte přivydělávat? To vše se vám pokusí přiblížit další díl pořadu Suma sumárum. Do diskuze se zapojí děti i známé osobnosti. A k neotřelému pohledu na ženu v ekonomii přispěje glosa Tomáše Sedláčka.

Slovník pojmů:

Poskytování mateřské dovolené a rodičovské dovolené upravuje zákoník práce. Jedná se o důležité osobní překážky v práci, kdy je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci.

Po dobu čerpání mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nepřísluší náhrada mzdy nebo platu.

Mateřská dovolená

Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnankyně v práci po dobu, která souvisí s porodem a péčí o narozené dítě v rozsahu 28 týdnů, a porodila–li žena zároveň dvě nebo více dětí v rozsahu 37 týdnů (obecná délka mateřské dovolené). Po mateřské dovolené následuje zpravidla rodičovská dovolená, po kterou rodič čerpá rodičovský příspěvek.

Rodičovský příspěvek

Nárok na něj má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině (nejdéle do 4 let věku dítěte). Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu dvou, tří nebo čtyř let. Volbou doby čerpání si rodič zároveň volí i k ní příslušnou výši příspěvku. V tomto směru plánuje MPSV změny, od nového roku by mělo být možné čerpat příspěvek i v případech, kdy dítě starší dvou let věk, bude umístěno do předškolního zařízení. Rodiče si také nově budou moci sami určit výši (avšak maximálně 11 500 Kč) a tím i délku čerpání rodičovského příspěvku (do vyčerpání celkové výše 220 000 Kč).

Porodné

Porodné je dávka, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte musí být nižší než 2,4 násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí 13 000 Kč na první narozené dítě.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)

Základními podmínkami vzniku nároku na PPM jsou účast na nemocenském pojištění a získání nejméně 270 kalendářních dnů pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM. Obě tyto podmínky musí být splněny současně. Výše PPM činí 70 % denního vyměřovacího základu. Více informací o výpočtu naleznete na portálu MPSV.

Váš příběh…

Příběhy obyčejných lidí se šťastným koncem si můžete přečíst v nové rubrice Váš příběh… Zita, která se rozhodla podnikat půl roku po porodu svého chlapečka, je důkazem, že mateřství jde dobře skloubit s prací a rodina není odkázána pouze na jeden příjem…

 

videoarchív

 

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email