5 years ago Hledáme stážisty z posledních ročníků středních a vyšších škol. Aktuálně na červenec 2013. Stáž je placená...
9.5.2013

Nový cyklus České televize vám poradí jak nenaletět, ušetřit a nechat peníze vydělávat. Připravil J. Reinisch
V dalším díle pořadu se podíváme do vesnice v Brdech za vdovou se dvěma dětmi. Zjistíme, jak díky své neznalosti podepsala smlouvu na nevýhodný úvěr, kterou bude jen těžko vypovídat. Mladá maminka z Benešovska naopak přišla o 6 000 korun, aniž by nějakou půjčku dostala. Odborníci vysvětlí, jaký je rozdíl mezi hypotékou a spotřebním úvěrem. Dozvíme se, co už je lichva a co znamená zkratka RPSN. Děti a známé osobnosti poví, zda už někdy slyšeli o RPSN a úroku. Makroekonom Tomáš Sedláček vysvětlí historickou úlohu úroku a zdůrazní, jak funguje půjčka. Na závěr vám poradíme, jak ušetřené peníze dobře zhodnotit.

Slovníček nejdůležitějších pojmů:

1. SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

Spotřebitelský úvěr patří mezi úvěry, které jsou určeny pro jednotlivce a slouží na nepodnikatelské účely. Příkladem spotřebitelského úvěru je nákup např. nejrůznějšícho spotřebního zboží, automobilu, vybavení domácnosti apod.

Poskytovatel spotřebitelského úvěru může, ale také nemusí požadovat jeho zajištění ručením. K ručení se obvykle přistupuje, když je výše půjčované částky vyšší než přibližně půl milionu korun. Záleží na mnoha okolnostech – mj. i výši vašeho příjmu. Je–li ručení vyžadováno, musí se ten, který si chce spotřebitelský úvěr vzít, zaručit nějakou movitou věcí či nemovitostí. Může se také obrátit na jinou osobu – tzv. ručitele, který jeho úvěr zaštítí.

Spotřebitelský úvěr nabízejí banky, další finanční instituce včetně úvěrových společností, které se na jejich poskytování specializují. Poskytovatel finanční hotovosti si za poskytnutí úvěru účtuje úrok. Jeho výše může být různá, ale většinou se pohybuje mezi 8,5 a 15,9 % ročně. Obvykle se splácí v dohodnuté výši v pravidelných měsíčních splátkách, lze si dohodnout i individuální podmínky.

Všechny okolnosti poskytnutého spotřebitelského úvěru přesně vymezuje smlouva o spotřebitelském úvěru, která musí být podle zákona 321/2001 Sb., písemná. Ve smlouvě je stanoveno:

• kdo je poskytovatelem a kdo příjemcem půjčky

• přesná výše půjčeného finančního obnosu

• obvykle se uvádí věc (služba), na kterou je půjčka poskytována

• přesně je specifikovaná výše úroku, RPSN (popř. jejich rozpis do jednotlivých splátek)

• datum první splátky a její výše

• splátkový kalendář, není–li stanovena pravidelná periodicita (např. měsíční)

• podmínky předčasného splacení

• výše smluvní pokuty, případně i osud věci, která byla na úvěr pořízena v případě, že nebude úvěr splácen

• a další případné náležitosti

Před uzavřením smlouvy je dobré nahlédnout i do zákona č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru.

2. RPSN

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které spotřebitele informuje o výhodnosti resp. nevýhodnosti poskytovaného úvěru. RPSN je procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku. Je to poplatek spojený se splátkami, správou a dalšími výdaji, které se váží k čerpání úvěru.

Při uzavírání půjčky by se spotřebitel neměl řídit pouze výší roční úrokové míry. Neměl by zapomínat na to, zda a kolik případně platí – za uzavření smlouvy, za správu úvěru, za vedení účtu, za poplatky za převody finančních prostředků, za pojištění schopnosti splácet, za akontaci, atd. Úrokové míry bývají uváděny různě: s ročním, měsíčním či týdenním základem. RPSN (zahrnuje všechny platby a je vždy na roční bázi) – výrazně tak spotřebiteli (žadateli o spotřebitelský úvěr) usnadňuje orientovat se v různých nabídkách.

 

 

videoarchív 

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email