5 years ago Hledáme stážisty z posledních ročníků středních a vyšších škol. Aktuálně na červenec 2013. Stáž je placená...
9.5.2013

Cyklus, který vám poradí jak nenaletět, ušetřit a nechat peníze vydělávat. Připravil O. Reif

Víte, že je rozdíl mezi pojištěním bytu nebo domu a pojištěním majetku, tedy všeho, co byt či dům obsahuje? Ukážeme vám, kde jsou záludnosti pojištění nemovitostí a majetku, na co si dát pozor, abyste při nepředvídané události nezůstali bez prostředků. Na příbězích si ukážeme, že není dobré být pojištěn málo, ale ani moc. Nebudou chybět názory známých osobností, dětí a Tomáše Sedláčka, který shrne, proč pojištění vůbec existuje.

SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH POJMŮ:

Pojištění je systém s jehož pomocí se snažíme tlumit určité negativní události. Vztahuje se na určité, předem dohodnuté, náhodné události, které se však vyskytují s určitou odhadnutelnou pravděpodobností.

TYPY POJIŠTĚNÍ:

Podle obsahu pojištění

 • pojištění osob, úrazové pojištění (pojištění na dožití, důchodové pojištění, nemocenské pojištění)
 • pojištění majetku (havarijní pojištění, pojištění proti odcizení, živelné pojištění)
 • pojištění zájmu (pojištění odpovědnosti za škodu, povinné ručení)

Pojištění podle účasti

 • dobrovolné pojištění
 • povinné pojištění (ze zákona)

Podle pojišťovny

 • soukromoprávní
 • veřejnoprávní

Životní pojištění ve formě smlouvy ho uzavírá osoba s pojišťovnou. Smlouva stanoví, že se pojišťovna zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě

 • doby nezbytného léčení
 • za trvalé následky úrazu
 • za hospitalizaci následkem úrazu
 • nebo tuto částku zaplatit oprávněné osobě v případě úmrtí pojištěného.

Pojištěný v pravidelných časových intervalech platí pojistné, jehož výše vyplývá ze smlouvy. Na trhu existuje bohatá škála nabídka životních pojištěních, které se liší různou pojistnou ochranou, popř. schopností vyhovět individuálním požadavkům klienta.

Při uzavírání pojištění je důležité si říci, k čemu nám má sloužit – tedy účel pojištění.

1) Rizikové pojistky slouží výlučně ke krytí rizik a veškeré zaplacené pojistné jde právě na rizikovou složku.

2) Kapitálové pojistky garantující výplatu určité částky nebo důchodu buď po skončení pojistné doby nebo vyplacení částky oprávněným osobám v případě úmrtí pojištěného.

3) Chceme–li zhodnocovat své vložené prostředky je vhodné investiční životní pojištění – umožňuje investovat peníze podle vlastního uvážení.

 • rizikové – slouží primárně k zajištění blízkých osob, bez spoření
 • kapitálové – spojuje širokou ochranu zdraví a života s výhodným spořením, zákonem garantované zhodnocení prostředků 2,4 % + podíly na výnosech pojistitele
 • flexibilní – komplexní zajištění rizik podle potřeb pojištěné osoby
 • investiční – vyšší zhodnocení vložených prostředků než u kapitálového životního pojištění díky investici do aktiv
 • důchodové – základním cílem je zvýšení životního standardu v seniorském věku

U nepředvídatelných událostí představuje uzavřená životní pojistka pro pojištěnou osobu (ale i pro její okolí) finanční jistotu. Nepatří k nejlevnějším. Je proto dobré pečlivě zvážit, co od ní pojištěná osoba očekává. Životní pojištění se doporučuje uzavřít osobám, které pracují v rizikovém prostředí, pokud je rodina na dané osobě finančně závislá (živitel rodiny), ale také v okamžiku, kdy si např. pořizujete na hypotéku vlastní bydlení, čerpáte úvěr či splácíte leasing.

 

 

 videoarchív

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email