Unikátní MEGATEST

 rekordních 60 otázek ke zvýšení finanční gramotnosti

 

Patrik Nacher (www.bankovnipoplatky.com) - autor testu

Víte přesně, co znamenají pojmy na smlouvách finančních institucí? Který úvěr je nejvýhodnější a jak se úročí vklady? Odpovědi na tyto a další otázky ukáží, jak na tom, jako český národ jsme. Podceňujeme se, nebo přeceňujeme? Otázky prověří naši finanční a bankovní gramotnost.

Správná je vždy jen jedna odpověď. Správné odpovědi zveřejníme až po ukončení soutěže. Z výsledků soutěže poté připravíme unikátní analýzu znalostí českých bankovních klientů. S vybranými otázkami se chystáme oslovit také politiky, abychom měli možnost porovnat jejich znalosti se znalostmi „národa“, který je volil.

Přejeme hodně štěstí a trpělivosti.

 

 

 1. 1.         Je nějaký rozdíl mezi kreditní a debetní platební kartou?

a)        není, obě karty slouží pro placení u obchodníka a výběry z bankomatu

b)        je, kreditní karta není vázaná na účet a jde o druh úvěru, debetní karta je vázaná na účet a klient může utrácet jen svoje uložené peníze

c)         je, debetní karta je neembosovaná, kreditní karta je embosovaná

 

 1. 2.         U jakého uvedeného typu podílových fondů lze očekávat nejvyšší výnosy a nejvyšší investiční riziko?

a)        akciový fond

b)        fond peněžního trhu

c)         dluhopisový fond

 

 1. 3.         Jaký je nejvyšší možný měsíční státní příspěvek pro účastníka penzijního připojištění (do konce roku 2012)?

a)        100 Kč

b)        130 Kč

c)         150 Kč

 

 1. 4.         Pojištění vkladů v ČR se týká:

a)        jen bank

b)        bank i družstevních založen

c)         vklady v ČR nejsou pojištěny

 

 1. 5.         Jakou nejvyšší roční částku pojistného na životní pojištění si může fyzická osoba odečíst od základu daně?

a)        12 000 Kč

b)        15 000 Kč

c)         18 000 Kč

 

 1. 6.         Co znamená zkratka LTV, se kterou se setkáváme zejména u hypotečních úvěrů?

a)        Poměr poskytnutého úvěru k hodnotě nemovitosti (loan to value)

b)        Banka poskytuje k úvěru prémii (Led TV)

c)         Jde o druh hypotéky, které se také říká americká

 

 1. 7.         Zkratka p.a., kterou najdeme za úrokovou sazbou (např. 12% p.a.), znamená:

a)        Druh úvěru s anuitní splátkou

b)        Měsíční úrok

c)         Roční úrok

 

 1. 8.         V jakém z následujících úvěrových nástrojů je v průměru nejnižší úroková sazba?

a)        Kreditní karta

b)        Hypotéka

c)         Spotřebitelský úvěr

d)        Leasing

 

 1. 9.         Úroková sazba se u kreditních karet, které poskytují banky (po uplynutí bezúročného období), pohybuje ročně kolem:

a)        5 % – 10%

b)        30 % – 35 %

c)         15 % – 25%

 

 1. 10.      Banky mají největší zisky z:

a)        Bankovních poplatků

b)        Obchodování s cennými papíry

c)         Úrokových výnosů

 

 1. 11.      Jaká instituce v ČR vykonává dohled nad bankami?

a)        Ministerstvo financí

b)        Česká národní banka

c)         Finanční arbitr ČR

 

 1. 12.      Co to je fixační období u hypoték?

a)        označuje období, kdy je možné z vážného důvodu odstoupit od smlouvy

b)        doba mezi podpisem smlouvy o smlouvě budoucí a hypoteční úvěrové smlouvy

c)         předem smluvená doba, kdy má klient jistotu nezměněné úrokové sazby hypotéčního úvěru

 

 1. 13.      Pokud vám přijdou na účet peníze, které nejsou vaše (došlo k omylu nebo chybě na straně odesilatele či banky), je vaší povinností:

a)        vrátit peníze, ale je dovoleno si ponechat 10% na možné náklady

b)        peníze okamžitě vrátit

c)         pokud jde o chybu banku, peníze je možné si nechat

 

 1. 14.      Jsou ze zákona pojištěné vklady u penzijních fondů?

a)        Ano

b)        Ne

 

 1. 15.      Jsou termínované vklady ze zákona pojištěné?

a)        Ano

b)        Ne, jen spořicí účty

c)         Ne

 

 1. 16.      Základní (dvoutýdenní) repo sazba, kterou vyhlašuje ČNB, je v současnosti:

a)        1%

b)        0,75%

c)         1,5%

 

 1. 17.      Jaký poplatek byl zrušen přijetím zákona o platebním styku, který platí od 1.11.2009?

a)        poplatek za vedení účtu

b)        poplatek za blokaci platební karty

c)         poplatek za výběr z bankomatu vlastní banky

 

 1. 18.      Jak dlouho dnes trvá (na základě zákona o platebním styku) doba převodu peněz mezi účty různých bank?

a)        d+2

b)        d+0

c)         d+1

 

 1. 19.      Při ztrátě nebo odcizení platební karty má její majitel spoluúčast na případné škodě do výše:

a)        150 euro

b)        100 euro

c)         majitel karty nemá žádnou spoluúčast

 

 1. 20.      Klient si může otevřít:

a)        3 bankovní účty

b)        1 hlavní a 3 vedlejší bankovní účty

c)         bankovních účtů dle libosti

 

 1. 21.      Co znamená zkratka RPSN?

a)        růžový panter s náloží

b)        roční procentní sazba nákladů

c)         roční procento s navýšením

 

 1. 22.      Do jaké výše jsou pojištěné vklady u bank a družstevních záložen v ČR?

a)        25 tisíc euro

b)        50 tisíc euro

c)         100 tisíc euro

 

 1. 23.      Jak se jmenuje dokument České bankovní asociace, který přijala většina bank, jenž významně usnadňuje přechod klientů z jedné banky do druhé?

a)        Změň si svou banku

b)        Dokument mobilní banka

c)         Kodex mobilita klientů

 

 1. 24.      Americká hypotéka znamená:

a)        hypotéku s variabilní úrokovou sazbou

b)        úvěr jištěný nemovitostí, který můžete použít na cokoliv

c)         hypoteční úvěr, který poskytla banka s americkými akcionáři

 

 1. 25.      Povinnost informovat o transakcích na běžném účtu alespoň jedním informačním kanálem zdarma musí banky nejméně?

a)        1x měsíčně

b)        1x ročně

c)         banka nemá takovou povinnost

 

 1. 26.      Co znamená pojem vinkulace?

a)        omezení dispozičního práva

b)        zafixování úrokové sazby na danou dobu

c)         druh pojištění

 

 1. 27.      Kreditní karta je:

a)        synonymum pro embosovanou platební kartu

b)        karta, kterou banka vydává k běžnému účtu

c)         druh úvěru

 

 1. 28.      Když uložíte 1. ledna na termínovaný vklad 1000 Kč, je pro vás výhodnější, pokud vám bude banka připisovat 1% úrok měsíčně nebo 12% úrok na konci roku?

a)        měsíční připisování 1% úroku

b)        roční připsání 12% úroku

c)         obojí je stejně výhodné

 

 1. 29.      Jaká informace je pro klienty nejdůležitější při dojednávání půjčky (úvěru)?

a)        úroková sazba

b)        součet poplatků

c)         RPSN a délka splácení

d)        RPSN a úroková sazba

 

 1. 30.      Jaký je základní právní rozdíl mezi úvěrem a leasingem?

a)        úvěry mají obvykle vyšší úrokové sazby než leasing

b)        leasing obvykle trvá delší dobu

c)         u úvěru se stane klient majitelem ihned po zaplacení, u leasingu je majitelem po dobu splácení leasingová společnost

d)        úvěr je poskytován na principu návratnosti

 

 1. 31.      Když u kreditní karty splatíte část úvěru ještě v bezúročném období a část až po jejím uplynutí, znamená to, že:

a)        nezaplatíte žádný úrok

b)        zaplatíte úrok jen z částky zaplacené již v úročeném období

c)         zaplatíte úrok z celé částky vypočtené na základě jednotlivých splátek

 

 1. 32.      Můžete charakterizovat, co je to anuita?

a)        Jedná se o výši splátky úvěru, která se po dobu čerpání úvěru mění v závislosti na tzv. zůstatku úvěru po odečtení daných splátek.

b)        Jedná se o pravidelnou splátku, která se po celou dobu splácení úvěru nemění a skládá se z úmoru a poplatku za vyřízení úvěru.

c)         Jedná se o pravidelnou splátku, která se po celou dobu splácení nemění a skládá se z úroku a úmoru.

d)        Jedná se o druh závazku banky vůči svému klientovi.

 

 1. 33.      Která aktivita banky nepatří mezi platební služby?

a)        příjem a výdej peněz z platebního účtu

b)        provedení vnitrostátního převodu peněžních prostředků

c)         provedení přeshraničního převodu peněžních prostředků

d)        provedení dokumentárního inkasa

 

34.    Když uložíte do banky například 1000 Kč, je pro vás výhodnější, pokud vám bude banka připisovat příslušný úrok:

a)      Ročně

b)      Měsíčně

c)      Denně

d)      Nezáleží na tom

 

35.    Jsou spořicí účty a termínované vklady ze zákona pojištěny do výše 100 tisíc euro?

a)      Ne, to platí jen pro běžné účty

b)      Ano, ale jen do výše 50 tisíc euro, max. 90% vkladu

c)      Ano

 

36.    Co znamenají zkratky p.a. a p.m.?

a)      p.a. – úroky ročně, p.m. – úroky měsíčně

b)      p.a. – úroky měsíčně, p.m. – úroky ročně

c)      p.a. – úroky na spořicím účtu, p.m. – úroky na termínovaném vkladu

 

37.    Jak jsou úročeny vklady na běžných účtech?

a)      Kolem 1%

b)      Málo, nejčastěji 0,01%

c)      Přes 1,5%

 

38.    Jaký druh investice nabízí nejvyšší zhodnocení bez ohledu na likviditu a riziko?

a)      Termínovaný vklad

b)      Akcie

c)      Dluhopisy

d)      Spořicí účet

 

39.    Co je výhodné či naopak nevýhodné udělat, když jsou úrokové sazby na trhu nízké?

a)      je výhodné spořit, není výhodné si půjčovat

b)      je výhodné si půjčovat, spoření s sebou nenese takový výnos

c)      je to jedno, drobných klientů se to příliš netýká

 

40.    Za rozumné zadlužování lze považovat jaký z následujících úvěrových produktů?

a)      Spotřebitelský úvěr

b)      Hypotéka

c)      Kreditní karta

 

41.    Platíme srážkovou daň z připsaných úroků na spořicím účtu?

a)      Ne, zdaněny jsou jen úroky na termínovaném vkladu

b)      Ano, 15%

c)      Ano, 25%

 

42.    Jak dlouho musíme držet cenné papíry, abychom se vyhnuli dani ze zisku při jejich prodeji?

a)      6 měsíců

b)      1 rok

c)      2 roky

 

43.    Co je to pásmové úročení u spořicího účtu?

a)      Úročení na základě časových pásem, tedy podle délky uložení peněz na spořicím účtu

b)      Úročení na základě různé výše vkladu dle daných jednotlivých pásem určených bankou

 

44.    Co znamená zkratka ATM?

a)      Náhradní účet v cizí měně (automatická měna)

b)      Bankomat (automated teller machine)

c)      Souhlasná zkratka finančních institucí (ano, to máme)

 

45.    Co to je europlatba?

a)      Platby v eurech do výše 50 tisíc euro, které směřují do státu Evropského hospodářského prostoru

b)      Všechny platby v eurech v zemích Eurozóny

c)      Platby v eurech v zemích, které mají svoji vlastní měnu

 

46.    Co znamená zkratka IBAN?

a)      Druh cenného papíru, jehož podkladovým aktivem jsou státní dluhopisy

b)      Standard stanovující mezinárodní formát čísla bankovního účtu

c)      Číslo, které je za lomítkem u čísla bankovního účtu

 

47.    Některé banky využívají kromě bankomatů také vkladomaty. Čím se liší?

a)      Ničím, umějí totéž

b)      Přes vkladomat lze navíc změnit PIN či zaplatit nějakou službu

c)      Vkladomaty umožňují navíc vkládat hotovost do banky

 

48.    Jaký je jeden ze základních rozdílů mezi půjčkou a úvěrem?

a)      Žádný, obojí je stejné

b)      Na rozdíl od úvěru, předmětem půjčky nemusejí být jen finanční prostředky

c)      Úvěr poskytují banky a záložny, půjčky nebankovní instituce

 

49.    Co znamená zkratka SEPA?

a)      Jednotný platební prostor – platba v eurech v rámci Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska, který se provádí prostřednictvím evropského clearingu

b)      SIPO (neboli sdružené inkaso plateb obyvatelstva) zřízené prostřednictvím internetbankingu

c)      Zkratka pro mezinárodní platbu v jiných měnách mimo eura

 

50.    Clearing znamená:

a)      Výměna poškozených peněz za nové

b)      Úschova peněz komerčních bank v centrální bance

c)      Proces zpracování, přenášení a výměny údajů o finanční transakci

 

51.    Jaký druh platební karty je „bezkontaktní“?

a)      Karta, kterou mohu platit, aniž bych ji měl u sebe

b)      Karta, která umožňuje platit nákupy do 500 Kč bez nutnosti zadávání PINu, pouhým přiložením k terminálu

c)      Karta pro placení na internetu

 

52.     Který údaj je při uvažování o úvěru důležitější – úrok nebo RPSN?

a)        RPSN, protože úrok je jen jednou částí RPSN

b)        Úrok, protože lze snadněji spočítat

 

53.     Který z těchto úvěrů je nejvýhodnější z hlediska jeho ceny?

a)        Úrok = 10 % p.a.; RPSN = 16 %

b)        Úrok = 1,2 % p.m.; RPSN = 25 %

c)         Úrok = 10 % p.a.; RPSN = 55 %

 

54.     Co je to konsolidace úvěrů?

a)        Způsob nabídky úvěrů, který probíhá vždy po telefonu

b)        Sloučení všech stávajících úvěrů do jednoho

c)         Postoupení nesplácených úvěrů agentuře, která se zabývá vymáháním dluhů

 

55.     Co je to rozhodčí doložka u smlouvy o půjčce?

a)        Dodatek, ve kterém věřitel rozhoduje o tom, zda je dlužník dostatečně bonitní

b)        Dohoda, že případné spory mezi dlužníkem a věřitelem bude řešit rozhodce a ne klasický soud

c)         Doložka, která prokazuje rozhodnutí dlužníka použít půjčku na financování konkrétního účelu – například bydlení nebo rekonstrukce

 

56.     Co je to složené úročení?

a)        Složitý výpočet úroku u úvěru, který je uveden až na poslední straně smlouvy

b)        Situace, kdy se úročí i připsané úroky

c)         Situace, kdy se úrok u půjčky skládá jednak z úroku, a jednak z pravidelného poplatku za vedení úvěrového účtu

 

57.     Co si smíte koupit za peníze našetřené na stavebním spoření?

a)        Cokoliv bez omezení

b)        Jen byt, dům, pozemek i materiál na rekonstrukci

c)         Jen nemovitost

 

58.     Kdo je finanční arbitr?

a)        Soudce, který rozhoduje spory mezi dlužníky a věřiteli

b)        Orgán, který spravuje aukční prodej majetku zabaveného v exekuci

c)         Orgán, který mimosoudně řeší spory mezi finančními institucemi a klienty

 

59.     Na jaké produkty se vztahují daňové úlevy respektive, jaké výdaje si je možné odečíst z daní?

a)        Na všechny finanční produkty platné více než jeden kalendářní rok

b)        Na životní pojištění, penzijní připojištění i stavební spoření

c)         Úroky u hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření, životní pojištění a penzijní připojištění nad určitý roční limit

d)        Nejsou žádné daňové úlevy, jen státní příspěvky

 

 1. 60.    Co znamená zkratka RPSN?

a)       Údaj o částce, kterou zaplatíme za úvěr

b)      Sazba v procentech, která udává celkové náklady úvěru za rok

c)      Koeficient, který udává výhodnost úvěru. Čím je vyšší, tím je úvěr výhodnější

 Správné odpovědi na otázky naleznete na stránkách: bankovnipoplatky.com

megatest finanční gramotnosti

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>