Dotaz:

Chtěl bych se zeptat proč stále existuje platba za vklad na účet, proč již někdo kompetentní tuto platbu plošně nezakázal?

Ing. Michal Šrubař odpovídá:

Bankovní poplatky nejsou regulovány žádným zákonem, neexistuje tedy možnost jakýkoliv poplatek zakázat. Na absurdnost některých poplatků je opakovaně upozorňováno v různých akcích, můžeme jen doufat, že postupný vývoj trhu tyto poplatky postupně odstraní.

 

 

 

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email