Otázky a odpovědi – SUMA SUMÁRUM

 

 1. . Jak postupovat v případě, že se stanu nezaměstnaným?

 

V souladu se zákonem č. 435/2004 |Sb. O zaměstnanosti v platném znění je nutno dodržet následující postup:

 

 1. Každý občan, který ztratil zaměstnání je povinen se do tří dnů ode dne ztráty zaměstnání zaevidovat na příslušném Úřadu práce dle místa svého trvalého bydliště.Tato skutečnost je důležitá, neboť v tomto případě vznikají zaevidovanému občanovi nároky na podporu v nezaměstnanosti, úhrada sociálního a zdravotního pojištění ze strany státu a větší možnost získat zaměstnání na trhu práce. Úřad práce je právě instituce k tomu účelu státem zřízena. Jedná se o správní úřad. Jeho hlavní činností je evidence uchazečů, zprostředkování zaměstnání a rekvalifikace a od 1. 1. 2012 i výplata všech dávek. Blíže výše citovaný zákon, par. 7, 8.
 2. Při ztrátě zaměstnání je důležitá další okolnost a to sice fakt, aby každý občan, který o práci přijde, zachoval rozvahu, nepodlehl skepsi, demotivaci a lítosti a nesklouznul tak do fáze, kdy se bude litovat, místo toho, aby aktivně řešil svůj problém:

–          Evidence na Úřadu práce

–          Evidence v jednotlivých personálních agenturách

–          Zpracování a rozeslání životopisů a motivačních dopisů

–          Aktivní vyhledávání práce na webových stránkách tomu určených (Práce, JOBS, Kariera atp.)

–          Ve spolupráci s UP oddělením rekvalifikací a přidělenou zprostředkovatelkou řešit možnost rekvalifikace, samostatné výdělečné činnosti

–          Informovat se na příslušném UP na projekty v rámci OP LZZ

 

 1. Na co si dát pozor při rozvázání pracovního poměru?

 

 1. Důvod rozvázání pracovního poměru má přímý vliv na odstupné a podporu v nezaměstnanosti. V případě rozvázání pracovního poměru dle ustanovení paragrafu v52, písmena a, b, a c – jedná se o organizační změny a v tomto případě náleží zaměstnanci odstupné dle délky zaměstnání u zaměstnavatele – do 1 roku 1x násobek platu, do dvou let 2x násobek platu, 2 roky a více 3x násobek platu. Výpověď v tomto případě dává vždy zaměstnavatel. V tomto případě může být sepsána i Dohoda o rozvázání pracovního poměru, ale musí být zde uveden důvod – organizační změny a nárok na odstupné!
 2. Pokud zaměstnanec rozváže pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnance nebo dohodou bez udání důvodů, vzniká mu od začátku nárok na podporu v nezaměstnanost ve snížené sazbě 45%, a to již od počátku vzniku nezaměstnanosti.
 3. V případě, že zaměstnanci vznikne nárok na odstupné, nemá po dobu, na kterou bylo odstupné vyplaceno, nárok na podporu v nezaměstnanosti.

 

 

 1. Co si pohlídat při nástupu do nového pracovního poměru?

 

 1. Pracovní poměr musí být vždy uzavřen písemnou formou  – Pracovní smlouva
 2. Pracovní smlouva musí vždy obsahovat údaje taxativně stanovené Zákoníkem práce:

–          Druh práce

–          Místo výkonu práce

–          Den nástupu do práce

–          Zkušební dobu

–          Délku závazku – doba určitá, neurčitá

Doporučuji prostudovat ustanovení paragrafů uvedených v Části druhé Zákoníku práce

 

 1. Dále je důležité domluvit před nástupem do zaměstnání výši mzdy, která musí být pak písemně zakotvena v pracovní smlouvě nebo v dodatku k pracovní smlouvě ( mzdový výměr)
 2. Dále pak benefity na jaké a za jakých podmínek má zaměstnanec nárok (stravenky, mobil, PC, důchodové připojištění) pokud zaměstnavatel nějaké poskytuje.
 3. Další možnosti a podmínky vzdělávání u zaměstnavatele, kariérního postupu atp.
 4. V každém případě se jako první u zaměstnavatele u pohovoru ptáme na obsah práce, povinnosti z toho pro zaměstnance vyplývající a teprve pak, po zhodnocení pracovního obsahu, se můžeme zajímat o mzdu. Opačný postup je nedůvěryhodný!
 5. Zásadně se musí před pohovorem u zaměstnavatele seznámit zájemce o práci se základními údaji o zaměstnavateli, které najde na webových stránkách.

 

 

 

Zápočtový list – potvrzení o zaměstnání. Je povinen každý zaměstnavatel vydat zaměstnanci po ukončení pracovního poměru. Obsahuje důležité údaje  o výdělcích – slouží pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, započítává dobu, po kterou byl zaměstnanec u zaměstnavatele zaměstnán.

Dále obsahuje výčet absence a to včetně nemocenské, důvod ukončení pracovního poměru – vliv na stanovení procentuální výše podpory v nezaměstnanosti a informace pro nového zaměstnavatele.

 

Potvrzení o zdanitelných příjmech – je povinen každý zaměstnavatel vydat zaměstnanci po ukončení pracovního poměru. Slouží k vyúčtování daně u nového zaměstnavatele v dalším období.

 

Evidenční list důchodového pojištění – je povinen každý zaměstnavatel vystavit zaměstnanci po ukončení pracovního poměru. Slouží k započtení odpracované doby pro nárok na starobní důchod. Nutno ze všech zaměstnání dobře uschovat!!

 

PhDr. Zdeněk Starý

vedoucí realizačního týmu

COFET, a. s.

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email