Dotaz: Co je základním principem důchodové reformy?

Jiří Rusnok,předseda představenstva ING penzijní fond, a.s

a prezident APF ČR, odpovídá:

Provést takové změny v důchodovém systému, aby i příští generace důchodců mohly spoleht na to, že budou ve stáři přiměřeně finančně zajištěni. Je tvořena jak změnami ve státních důchodech (tzv.I.pilíř), tak i přízpůsobením a rozšířením možností ve spoření na stáří (III. a nově pak i II. pilíř).

Dotaz: Pro koho je důchodová reforma aktuální (pro jaký věk) a co to pro jednotlivce znamená?

Jiří Rusnok, předseda představenstva ING penzijní fond, a.s a prezident APF ČR, odpovídá:

Především je aktuální pro ty, kteří mají do důchodu ještě daleko (15 a více let), ostatních se dotkne jen okrajově a téměř vůbec se netýká již stávajících důchodců.

Dotaz: Kam si mám spořit na důchod a kolik mi k tomu přidá stát?

Jiří Rusnok, předseda představenstva ING penzijní fond, a.s a prezident APF ČR, odpovídá:

Dnes stát podporuje spoření na důchod především v penzijním připojištění. Zde dostanu na každých vlastních 500,- uspořených měsíčně, 150,- od státu ve formě státního příspěvku, za rok tedy až 1800,- ročně. Budu–li spořit více mohu si až 12000,- ročně odečíst od základu daně z příjmu fyzických osob. Tuto daňovou úlevu mohu čerpat také v některých produktech životního pojištění. Do obou těchto spoření mohu rovněž získat daňově zvýhodněný příspěvek zaměstnavatele.

Od roku 2013:

  • se výše státního příspěvku v penzijním připojištění zvýší až na max. 230,- měsíčně. Daňové podpory zůstanou zachovány v dněšním rozsahu.
  • navíc vznikne tzv. II. pilíř – důchodové spoření, do něhož si bude možno převést 3 % z povinného sociálního pojištění, které platí všichni ekonomicky aktivní na státní důchody v rozsahu celkově 28 % hrubé mzdy. Tato možnost však bude podmíněna vlastním příspěvkem ve výši 2 % hrubé mzdy.

Dotaz: Jak jsou garantované vklady, které si budu spořit na důchod?

Jiří Rusnok, předseda představenstva ING penzijní fond, a.s a prezident APF ČR, odpovídá:

Jsou garantovány především kapitálem správcovských společností, oddělením majetku správcovké společnosti od naspořených prostředků, které se nikdy nemohou stát součastí majetkové podstaty správcovské splečnosti, přísnými zákonnými pravidly správy těchto peněz pod dohledem ČNB.

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email