Jméno: Jan Trnka

 

Dobrý den po shlédnutí pořadu bych se chtěl zeptat jak mam řešit situaci kdy mi byl zablokován učet v bance minulý rok v lednu na určitou částku  částka je zaplacena ale když voám na uřad exekutora tak se tam semnou nikdo nebaví jsou arogantní a ůčet pořád zablokovaný předem děkuji za odpověď

 

Dobrý den,
V tomto případě je na místě být vytrvalý a snažit se opětovně spojit s exekutorem. Soudní exekutor může provádět blokaci na účtu pouze do výše vymáhané pohledávky. To znamená, že jestliže byla na Vašem účtu v době vydání exekučního příkazu částka vyšší, banka provede blokaci a po doručení usnesení o nařízení exekuce s doložkou nabytí právní moci, převede tuto částku na účet soudního exekutora a tím je, po nabytí právní moci příkazu k úhradě nákladů exekuce, exekuce provedena. V případě, že došlo k uhrazení pohledávky jinak, než příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu, soudní exekutor zasílá bance v okamžiku, kdy je pohledávka vymožena vyrozumění o zániku pověření k provedení exekuce. Zánikem exekuce zanikají i právní účinky všech exekučních příkazů, které byly v exekučním řízení vydány a účet je okamžitě odblokován. Důležité tak pro odblokování účtu v případě, že pohledávka není vymožena jiným způsobem, je okamžik doručení vyrozumění o nabytí právní moci usnesení o nařízení exekuce, protože až v tento okamžik může banka převést zadržované finanční prostředky na účet exekutora. Tzn. doporučuji navštívit předmětný exekuční úřad a nahlédnout do spisu. Z Vašeho dotazu vyplývá, že vymáhaná částka je zaplacena, nicméně mohlo dojít k situaci, že případná pohledávka byla navýšená (hotové výdaje, úroky atd.) a faktický stav Vašeho spisu se nejlépe dozvíte, v případě, že nejste úspěšný pomocí telefonického kontaktu, což je přinejmenším zarážející, přímo v sídle exekutorského úřadu, jenž proti Vám vede exekuční řízení. V krajním případě můžete podat na postup soudního exekutora stížnost k exekutorské komoře ČR.

Exekutorský úřad Plzeň-město

 

 

 

 

 

Jméno: Rostislav Drottner
Předmět: Exekuce – Potrebuji poradit

 

Zdravim z Ostravy ,sledoval jsem Vas porad o exekuci. Zamotal jsem se taktez do zbytecne exekuce ,ktera se na me chysta. V soucasne dobe jsem bez pracovniho pomeru vedeny jako uchazec o zamestnani na uradu prace Ostrava – Poruba bez naroku na socialni davky. Muj mesicni prijem tedy cini 0 kc. Tudiz vubec nevim jak mam tuto situaci rsit.Bydlim u otce a mam u nej trvale bydliste.Ma exekuce narok odebrat majetek meho otce?Dekuju za Vami poskytnute  rady.

 

 

Dobrý den,
Soudní exekutor samozřejmě nemůže v rámci provádění exekuce prodejem movitých věcí sepsat a následně případně prodat v dražbě věci, u kterých je na místě nepochybně prokázáno, že nepatří povinnému. Věci, které mohou být předmětem výkonu exekuce musí být ve vlastnictvím povinného. Dojde-li ve Vašem případě k mobiliární exekuci, a vzhledem k tomu, že jste, jak tvrdíte bez příjmů, k tomuto skutečně dojít může, je důležité, aby u věcí které vykonavatel soudního exekutora ve Vašem bytě, resp. bytě Vašeho otce označí, a které jsou majetkem Vašeho otce a nikoli Vaším majetkem,byla tato skutečnost na místě prokázána.  Exekutor/soudní vykonavatel jsou, je-li nařízen výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, oprávněni vstoupit do bytu, sídla/místa podnikání nebo do jakýchkoliv míst, kde má povinný své věci, a do jeho skříní nebo jiných schránek v nich umístěných, kde má povinný svůj majetek a tam sepsat věci, které by mohly být v exekuci prodány, a to v takovém rozsahu, aby z výtěžku prodeje mohla být uspokojena pohledávka oprávněného. V případě, že má povinný shodné trvalé bydliště s další osobou, ve vašem případě je to otec, může být někdy dosti komplikované určit, která věc na místě je jejím výlučným majetkem.
K prokázání vlastnického práva k věci je možné použít písemných podkladů (účtů, nejlépe s uvedením jména vlastníka), svědeckých výpovědí, smluv o nabytí vlastnického práva apod. Zpravidla nepostačí pouze samotná účtenka, na které není uvedeno jméno kupujícího.
Byla-li sepsána věc, která není ve vlastnictví povinného, ale jiné osoby, může se vlastník věcí bránit podáním návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, a to do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o tom, že věc byla exekutorem sepsána. Návrh je třeba doložit doklady o vlastnictví k věci a o tom, že věc byla sepsána neoprávněně (např. zpráva lékaře o nezbytnosti zdravotní pomůcky apod.). Exekutor o návrhu na vyškrtnutí rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy tento návrh dostal. Pokud návrhu vyhoví, věc ze seznamu vyškrtne, pokud návrhu nevyhoví, vydá o tom rozhodnutí. Exekutor návrhu vždy vyhoví, pokud s tím souhlasí oprávněný (za určitých okolností může být tedy výhodné kontaktovat oprávněného a pokusit se o věci promluvit s ním). Od podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu není možné sepsané věci prodat.
Proti rozhodnutí, kterým nebylo (i částečně) navrhovateli vyhověno, se může navrhovatel bránit do 30 dnů od jeho doručení podáním tzv. vylučovací žaloby u soudu (§ 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu). V řízení před soudem pak bude navrhovatel muset prokázat své vlastnické právo k věci a případně též neoprávněnost jejího uvedení do soupisu. Pokud vlastník věci zmešká lhůtu pro podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze seznamu, ztrácí současně i možnost bránit se proti sepsání věci vylučovací žalobou.

Exekutorský úřad Plzeň-město

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>