Odpovídá Mgr. Marta Gellová, AFIZ

 

„člen představenstva Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR“


Komentáře k 1.rodině v příběhu:

  • Pokud si užívám na dluh, tak se velmi rychle mohu dostat do neschopnosti splácet svoje dluhy, což může mít za následek exekuci a v krajním případě až osobní bankrot.
  • Zásadní chyba je, že rodina nemá přehled o toku svých peněz a nevede si žádný rodinný rozpočet.
  • Řešením je sepsat všechny povinné i dobrovolné (cigarety, alkohol, restaurace,…) výdaje a na druhé straně příjmy, udělat základní bilanci a začít plánovat.
  • Rodina by měla přehodnotit svoje výdaje a zkonsolidovat svoje dluhy do jednoho a ten postupně splácet.
  • Doporučovala bych zaktualizovat pojištění a vše dát k jedné pojišťovně a využít tak slev z „propojištěnosti“ (vše pod jednou střechou).
  • Dále bych radila začít tvořit rezervu a to minimálně ve výši 3 měsíčních příjmů.
  • Pokud chceme využívat dluhy, pak jedině kontrolované a řízené. Dluh pracuje jako „dobrý sluha“ ve chvíli, kdy výnosy z vlastních prostředků jsou vyšší než splátky dluhu. Pokud neumíme vydělat více, než kolik zaplatíme za půjčené peníze, dluh se stává „zlým pánem“.
  • Vhodná je i analýza potřeb a následné zajištění rizik. Obecně jde o zajištění osob, které jsou v rodině zdrojem příjmů (zajištění v případě úrazu, trvalé invalidity, smrti, ale i pracovní neschopnosti).

 

 

Pokud mám finanční přebytek a chci s ním pracovat:

Nejprve se musím rozhodnout, zdali mohu s volnými prostředky nakládat krátkodobě (do 5 let) nebo dlouhodobě a podle toho zvolit ten správný nástroj.

U krátkodobých by to mohly být například spořící účty, termínované vklady, dluhopisy,..

U dlouhodobých například fondy (i akciové), zejména pak s pravidelným investováním.

Obecně platí, čím vyšší předpokládaný výnos, tím větší možné riziko (kolísavost) a tím by měl být i delší investiční horizont, abychom mohli riziko rozložit v čase.

 

Kdy se zadlužovat:

S penězi je potřeba pracovat.

Ke zdravému zadlužování je dobré si nejdříve vytvořit finanční rezervu. Své úspory je potřeba dlouhodobě zhodnocovat.

Pokud máme finanční rezervu, banka nám dá i výhodnější podmínky úvěru.

Dluh pracuje jako „dobrý sluha“ ve chvíli, kdy výnosy z vlastních prostředků jsou vyšší než splátky dluhu. Pokud neumíme vydělat více, než kolik zaplatíme za půjčené peníze, dluh se stává „zlým pánem“.

Osobně doporučuji pravidlo +30%. Tedy pokud například mám již 7.000 povinné výdaje a vezmu si úvěr, splácím další 3.000 (=10.000) měla bych si odkládat + 30% tedy celkem 13.000

 


Finanční gramotnost:

definice:

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana

nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti

a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se

orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný

rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se

životní situace.

 

Nejlepší způsob získání finanční gramotnosti je v rodině od rodičů, kteří by měly své děti vést ke znalostem a základním návykům. Mezi tyto znalosti osobně považuji i znalost ceny peněz, tedy to, že děti chodí na brigády a uvědomují si, že peníze „nerostou na stromech“.

Základy finanční gramotnosti jsou dnes už povinně zařazeny na všechny stupně škol.

Dále se lze vzdělávat jak na internetu (např www.financnivzdelavani.cz Společný projekt asociací na finančním trhu) a dalších serverech více či méně odborných. Existuje i spousta  projektů, v rámci kterých se poskytuje zdarma finanční vzdělávání pro veřejnost.

 

Dále bych každému doporučila schůzku s finančním poradcem, který je odborníkem ve svém oboru. Pokud se mi něco nezdá, klidně si nechám poradit od více poradců, ať mám pocit důvěry a „druhý názor“.  V ČR existuje řada finančně poradenských společností a finančních institucí, které se zabývají finančním poradenstvím a plánováním. Kontakty lze zjistit na internetu.

Každý by měl mít svůj finanční plán (ať osobní nebo rodinný). Finanční plán vás nutí zamyslet se nad tím, co chcete, nad svou budoucností a prostě začít plánovat. Je potřeba nastavit postupné kroky, jak se ke svým cílům dostat. Finanční plán je vlastně ochrana před vlastními chybnými rozhodnutími.

 

Co je základním pravidlem osobních a rodinných financí? Žít podle svých příjmů, tj. snažit se přizpůsobovat výdaje tak, aby je bylo možné financovat z existujících příjmů.

Kdy se zadlužovat a co je třeba mít na paměti? Jen v odůvodněných případech, účelně a mít na paměti, že dluhy musíme splácet a to omezí naše výdaje v budoucnu, navíc nás dluhy zatíží úroky, které z nich musíme platit.

 

Rozpočet = porovnáním příjmů a výdajů zjistíme, za co všechno peníze dostáváme a za co je utrácíme. Vznikne tak přebytek, nebo deficit domácího rozpočtu. Rozpočet může být i vyrovnaný, když příjmy a výdaje budou ve stejné výši. Má-li domácí rozpočet přebytek, pak ho můžeme využít pro různé formy spoření nebo investování. Má-li domácí rozpočet deficit, pak jej vyrovnáváme různými druhy půjček. Je-li deficit opakovaný, pak musíme výdaje omezit nebo hledat cesty ke zvýšení příjmů.

 

Porovnání aktiv a pasiv říkáme „rozvaha”.

 

Aktiva = peníze v hotovosti a na bankovních účtech a vše z čeho přicházejí do rodinného rozpočtu (cenné papíry, stavební spoření, pojištění, pohledávky, nemovitosti – které vytvářejí příjem, akcie, dluhopisy, podílové listy, umělecké předměty, majetek, který časem získává hodnotu, autorská práva, vlastní podnikání, apod.).

 

Pasiva = výdaje v rodinném rozpočtu (splátky: půjček, splátkového nákupu, úvěrů, leasingu, hypotéky, nemovitostí a hodnota věcí, které nakupujeme a spotřebováváme, osoby i zvířata, které vyživujeme, apod.)

 

 

Porovnáním celkové hodnoty aktiv a pasiv zjistíme naší finanční situaci – zda jsme zadluženi nebo zda bychom byli schopni splatit všechny své závazky. Není-li domácnost schopna splatit všechny své závazky, pak musíme pasiva snížit, nebo hledat cesty ke zvýšení aktiv.

 

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email