Měly by děti dostávat kapesné?

Michaela Svobodová:  manažer obchodní sítě a lektor ZFPA a.s.

Michaela Svobodová: manažer obchodní sítě a lektor ZFPA a.s.

 

Kapesné by mělo dítě začít dostávat nejpozději tehdy, když jde do školy. Jeho výše záleží na finančních možnostech rodiny. Důležité je se předem domluvit, k čemu bude dítěti kapesné sloužit a co mu budou platit rodiče.

Kapesné má ve finančním vzdělávání dětí velkou roli. Učí děti, jak s penězi vyjít a také, jak spořit. Vždy by měla být výše kapesného o něco vyšší, než jsou nutné výdaje dítěte a to proto, aby dítě mělo šanci  spořit. Ideální vzorec pro spoření je odložit každou pátou korunu.

 

 

Kdy začít učit děti spořit?

 

Nejlepší je zapojit děti do spoření okolo věku 5ti let. V tomto věku ještě kapesné obvykle nedostává a tak je šetření (spoření) společné, např. společná domácí pokladnička. Rodiče společně s dítětem vloží do pokladničky třeba každý den nějaké drobné. Důležité je stanovit důvod, cíl spoření, např. koupě nějaké hračky. Bez motivace nemá žádné spoření smysl. Klíčové je, aby dítě vidělo reálný výsledek.

Podstatné je nejdříve naučit děti JAK spořit a teprve pak JAK vydělávat. Obráceně to totiž nefunguje. Pokud děti neznají hodnotu peněz, utratí je za spoustu nepotřebných věcí a nezískají návyk vytvářet rezervy.

 

 

 

Jak naučit děti znát hodnotu peněz?

 

Vhodné je posílat děti pro drobné nákupy, kdy se učí, kolik peněz co stojí. Ve věku 15ti let je ideální, aby dítě začalo chodit na brigády – princip – kolik práce je třeba věnovat na vydělání jedné  tisícikoruny. V tomto věku je možné zřídit dítěti účet, jak na běžnou spotřebu, tak i spořící (např. stavební spoření) To souvisí s principem, že každá pátá koruna je na vytváření rezervy – např. základ na vlastní bydlení.

S dětmi mluvme o rodinných financích otevřeně, jinak si budou myslet,  že peníze jsou věc, o které mluvit je špatné!

 

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email