Dotaz:

Když čtyřčlenné rodině zbyde měsíčně 1000,-Kč, které by chtěla investovat, jak byste jim doporučil s těmi penězi naložit?

Ing. Michal Valentík, Hlavní investiční stratég ČP INVEST investiční společnost, a. s. odpovídá:

Je důležité si uvědomit, jaký má rodina resp. investor vztah k riziku. V případě rodiny bych spíše volil konzervativnější investice tj. větší část tisícikoruny bych investoval spíše do cenných papírů s nižší mírou rizika. Rozhodne–i se rodina pravidelně měsíčně investovat, tak poté nejoptimálnější variantou jsou podílové fondy. Tisícikorunu by rodina mohla diverzifikovat následovně: 500 Kč fondy korporátních dluhopisů – míra rizika 2 (známky jako ve škole) a přitom velmi zajímavé výnosy dlouhodobě přibližně 6% ročně. Korporátní dluhopisy mají schopnost se v případě většího poklesu vracet ke své původní hodnotě a to díky blížící se době splatnosti dluhopisů. 200 Kč akciové fondy zaměřené na farmaceutické firmy – se stále stárnoucí populací mají farmaceutické firmy zaručené zákazníky. Dále tento sektor je defenzivnější než ostatní akciové sektory. 150 Kč fondy peněžního trhu – míra rizika 1 – tj. téměř bezrizikové. V případě poklesu korporátních dluhopisů by rodina mohla prostředky naakumulované v tomto fondu přemístit do fondu korporátních dluhopisů. 100 Kč komoditní fondy – zejména zemědělské komodity – populace stále roste, ale zemědělské půdy je na Zemi stále méně a méně. 50 Kč fondy zaměřené na drahé kovy (zlato) – zlato působí jako kotva v případě turbulencí na trzích tj. vhodný do konzervativního portfolia.

Dotaz:

Jaké investiční možnosti dnes existují? Do čeho je možné investovat a jaké výnosy a rizika pro nás tyto investice znamenají?

Ing. Michal Valentík, Hlavní investiční stratég ČP INVEST investiční společnost, a. s. odpovídá:

Dnes můžeme investovat téměř do čehokoliv. Obecně platí, čím nižší riziko investice představuje, tím je i výnos nižší. Záleží tedy na každém jaký má k riziku vztah a dle toho vybírat vhodnou investici. Nejméně rizikovou investicí jsou státní dluhopisy. Drobný investor na státní dluhopisy dosáhne prostřednictvím fondů peněžního trhu. Riziko téměř nulové, proto i výnos je přibližně do dvou procent ročně. Dále máme korporátní dluhopisy. Zde již investor podstupuje kreditní riziko emitenta tj. zda–li daná firma zbankrotuje nebo ne. Ovšem vyberete–li si fond zaměřený na korporátní dluhopisy, tak fond nakoupí různé dluhopisy od různých firem, proto toto kreditní riziko se snižuje. Výnos korporátních dluhopisů je přibližně okolo 6 % ročně. O stupínek vyšší riziko představují smíšené fondy. Smíšené fondy obsahují část dluhopisů a část akcií. Rizikovější složku zde představují akcie, které ovšem zase mohou přinášet vyšší výnos. Nejrizikovější skupinu potom představují akcie a komodity (včetně drahých kovů). Ovšem zde můžeme získat nejzajímavější výnos. Například zlato v letošním roce posílilo o 25 %. Na druhou stranu globální akcie letos kvůli dluhové krizi zaznamenaly pokles o 5 %. V dlouhodobém horizontu (posledních sto let) však akcie nesou výnos přibližně 10 %.

Dotaz:

Jak bych měl začít investovat?

Ing. Michal Valentík, Hlavní investiční stratég ČP INVEST investiční společnost, a. s. odpovídá:

V začátcích je důležité nic neuspěchat a hezky pomalu si vše osahat. Důležité je si říci co od investování očekávám a dle toho odvíjet své kroky. Investování by mělo být chápáno jako dlouhodobá cesta, která má své úskalí a strasti, ale při dodržení všech zásad přinášející zhodnocení vložených prostředků a tím i radost z uskutečnění této cesty. Většina investorů nejsou profesionálové, proto jedním z klíčových prvků je výběr partnera. Měli bychom hledat dostatečně velkou, zkušenou a důvěryhodnou společnost ve světě financí. Ta by nás měla vyslechnout co očekáváme, jaký máme vztah k riziku a v jaké životní fázi a situaci se nacházíme a dle toho nám poradit.

Dotaz:

Co může dělat drobný investor?

Ing. Michal Valentík, Hlavní investiční stratég ČP INVEST investiční společnost, a. s. odpovídá:

Pro drobného investora je nevýhodnější strategií investovat pravidelně! Pravidelně je myšleno na měsíční bázi tj. z každé výplaty si část peněz dát stranou a navyšovat tak svojí investici. Je totiž téměř nemožné vystihnout dno a vrchol na akciových trzích a pravidelným investováním se člověk tomuto problému vyhne a svojí cenu se stále „ředí“, což z dlouhodobého hlediska tvoří investici zajímavou.

Dotaz:

Vyplatí se investovat i dnes, když zuří dluhová krize?

Ing. Michal Valentík, Hlavní investiční stratég ČP INVEST investiční společnost, a. s. odpovídá:

Investovat se vyplatí v každé době. Ale v každé době do něčeho jiného. I v dobách krize jsou aktiva, která posilují. Například zlato v dobách nejistoty roste, jelikož je chápáno jako určitá kotva, ke které se lidé obracejí, když je na trzích „vlnobití“. Naopak při hospodářském oživení jsou kvalitní investicí akcie.

 

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email