Dotaz:

Jsem zdravotně postižený. Mám již nyní vyšší náklady na zdraví. Pracuji a rád bych věděl kde a za jakých podmínek se mohu připojistit. Daniel

Suma sumárum odpovídá:

Děkujeme za Váš zájem o pořad Suma sumárum. Připojištění (na pobyt v nemocnici, na nadstandard apod.) si můžete zařídit u komerčních pojišťoven (nikoliv tedy zdravotních, kde máte běžnou pojistku a kam si platíte ze mzdy). Zatímco standard a nadstandard bude novinkou, například pobyt v nemocnici není problém připojistit už nyní. Obecně bych Vám doporučil rozeslat email na klientské adresy několika pojišťoven se specifikací Vašich požadavků. Ony samy Vám pak vyšlou svého zástupce s podrobnostmi, případně odpoví alespoň obecně, abyste si mohl vybrat a neztrácel čas se všemi.

U Vás, píšete–li, že jste invalidním důchodcem, navíc doporučuji tuto skutečnost zmínit. Na jednu stranu pravděpodobně pojistka bude mít více výluk (nepojistí Vás na již problematické věci), ale některé pojišťovny invalidům nabízejí výrazné slevy z pojistného.

Dotaz:

Je platba nemocenské povinná? Co mě může potkat, když si nebudu nemocenskou platit?

Ing. Marta Ženíšková z Ministerstva práce a sociálních věcí odpovídá:

Pojistné na nemocenské pojištění musí být placeno za osoby, které splňují podmínky uvedené v zákoně o nemocenském pojištění pro účast na nemocenském pojištění. U zaměstnanců je nemocenské pojištění při splnění daných podmínek povinné, pojistné za zaměstnance platí zaměstnavatel. Zaměstnanec obdrží nemocenské, i kdyby zaměstnavatel pojistné nezaplatil. Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je nemocenské pojištění dobrovolné, povinnost platit pojistné na nemocenské pojištění vzniká těmto osobám až přihlášením se k pojištění. Pojistné si platí samy.

OSVČ, která se nepřihlásila k nemocenskému pojištění (neplatí pojistné na nemocenské pojištění), nemá nárok za dobu pracovní neschopnosti na nemocenské, ženy, které očekávají dítě, nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Zejména při dlouhotrvající pracovní neschopnosti nemají některé nepojištěné OSVČ finanční prostředky na úhradu základních potřeb.

Dotaz:

Je lepší spoléhat na stát (nemocenskou) nebo se proti nemoci komerčně pojistit? A jak se situace řeší v případě úrazu?

Ing. Marta Ženíšková z Ministerstva práce a sociálních věcí odpovídá:

Většina zaměstnanců je povinně nemocensky pojištěna; vzhledem k tomu, že výše nemocenského je zejména u osob s vyššími než průměrnými příjmy nízká vzhledem k platu, je vhodné se komerčně připojistit, nemá-li zaměstnanec úspory nebo jiné příjmy plynoucí i za dobu trvání pracovní neschopnosti.
Obdobně by měla uvažovat i OSVČ, zda se má či nemá nemocensky pojistit. Skutečností je, že komerční pojišťovny nepojišťují ztrátu příjmu z důvodu těhotenství a mateřství.
V nemocenském pojištění (státním) se nerozlišuje, z jakého důvodu vznikla pracovní neschopnost, jestli z důvodu nemoci, pracovního nebo nepracovního úrazu. Výše nemocenského i doba pro poskytování této dávky se stanoví stejně.

Dotaz:

Když se mi stane úraz na neupraveném chodníku a nemám urazové pojištění, od koho můžu žádat odškodné?

Ing. Marta Ženíšková z Ministerstva práce a sociálních věcí odpovídá:

U právnické nebo fyzické osoby, která je odpovědná za udržování chodníku. Zpravidla touto osobou bude obec.

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email