Dotaz:

Jaké podmínky musím splnit, abych mohl teď odejít do důchodu?

Ing. Tomáš Machanec MBA, poradce ministra, Ministerstvo práce a sociálních věcí odpovídá:

Do starobního důchodu mohu odejít, pokud jsem splnil dvě podmínky. Jednou z nich je pojištěná doba, která činí v současné době 27 let a druhou podmínkou je dosažení důchodového věku. Pro muže činí 62 let a 4 měsíce, pro ženy 57 až 61 let podle počtu narozených dětí.

Dotaz:

Co dělat, když za mě zaměstnavatel neplatit odvody a tak nesplňuji nárok na odchod do důchodu?

Ing. Tomáš Machanec MBA, poradce ministra, Ministerstvo práce a sociálních věcí odpovídá:

Pokud za mne zaměstnavatel neplatil v některém období pojištění (laicky řečeno „odvody“), stále mám šanci, že se tato odpracovaná doba do nároku na starobní důchod započítá. Musím ale prokázat, že jsem u daného zaměstnavatele opravdu byl zaměstnán. Konkrétní postup, jak zaměstnání prokázat, poradí okresní správa sociálního zabezpečení.

Dotaz:

Co všechno se kvůli důchodu počítá do odpracovaných let?

Ing. Tomáš Machanec MBA, poradce ministra, Ministerstvo práce a sociálních věcí odpovídá:

Do odpracovaných let nebo přesněji do pojištěné doby se započítává nejen období výdělečné činnosti (doba zaměstnání a podnikání), kdy jsme platili důchodové pojištění, ale také tzv. náhradní doby. Mezi nejčastější náhradní doby patří:

  • doba péče o malé dítě do čtyř let věku
  • doba péče o dítě do 10 let ve stupni bezmocnosti I a doba péče o jakoukoli osobu ve stupni bezmocnosti II až IV
  • doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně
  • doba v evidenci úřadu práce, kdy uchazeč pobíral podporu v nezaměstnanosti a doba, kdy nepobíral podporu maximálně do délky tří let
  • doba přípravy na povolání studiem po 18 roce, pokud příprava probíhala před rokem 2010, maximálně po dobu šesti let
Share on TwitterShare on MyspaceShare via email