Dotaz:

Do jaké výše jsou pojištěny vklady v bankách a které finance jsou pojištěny
a které ne?

Libor Vaníček, ING bank odpovídá:

České banky se účastní systému pojištění pohledávek z vkladů prostřednictvím Fondu pojištění vkladů. Vklady jsou pojištěny v rozsahu 100 % do výše ekvivalentu 100 000 EUR (přibližně 2 450 000 Kč). Limit pojištění se vztahuje na jednu instituci a jednoho klienta. Pojištěny jsou všechny druhy vkladů vedené u bank, stavebních spořitelen nebo družstevních záložen. Pojištěny jsou jak vklady fyzických osob, tak vklady právnických osob, a to v české i cizí měně, včetně úroků.
Mezi produkty, na které se vztahuje pojištění vkladů, patří tedy např. běžné účty, spořicí účty, termínované vklady, vkladové účty nebo vkladní knížky.
Mezi nepojištěné vklady patří např. směnky a cenné papíry (tj. např. akcie a dluhopisy), vklady bank (mezibankovní vklady), finančních institucí, zdravotních pojišťoven a státních fondů. Mezi produkty, na které se nevztahuje pojištění vkladů patří tedy např. penzijní připojištění nebo životní pojištění.

Dotaz:

Je rozdíl mezi pojištěnými vklady v české a cizí bance?

Libor Vaníček, ING bank odpovídá:

Pobočky zahraničních bank, které podnikají v České republice, ale nejsou českými právnickými osobami jsou pojištěny zpravidla v zemi, ve které sídlí jejich mateřské instituce. Minimální limit výše pojištění vkladů je jednotný pro celou Evropskou Unii, a to 100 000 EUR. Tento limit je platný od 31.12.2010.
Pobočky zahraničních bank se tedy nemusí povinně zapojit do systému pojištění vkladů v České republice, ale jsou povinny prokázat svoji účast na systému pojištění vkladů, který je minimálně na úrovni vyžadované právem Evropských společenství.
Rozdíl tedy může být v instituci, která pojištění vkladů zaštituje nikoliv však ve výši pojistných limitů nebo dalších ustanovení, která jsou pro pojištění vkladů společná pro celou Evropskou Unii.
Například ING Bank je účastníkem holandského systému ochrany vkladů „Deposit Guarantee System“, zřízeným dle právních předpisů Nizozemí a v souladu s právem Evropské unie. Vklady a investice klientů jsou pojištěny v rozsahu 100 % do výše ekvivalentu 100 000 EUR tj. stejně jako v případě České republiky.

Dotaz:

Kam je vhodné uložit volné prostředky, aby nezůstávali na běžném účtu?

Libor Vaníček, ING bank odpovídá:

Finanční rezerva vytvořená na běžném účtu je sice vždy k dispozici, ale uložené prostředky nejsou na běžném účtu nikterak zhodnocovány. Zhodnocení běžných účtů se totiž pohybuje maximálně v řádu desetin procenta. Navíc ve většině případů výnos běžného účtů spolknou poplatky, kterými je běžný účet zatížen, a úspory se tak nezvyšují.
Mezi produkty, které jsou pro uložení volných prostředků mnohem vhodnější patří např. spořicí účty. Dobrý spořicí účet může nabídnout mnohem vyšší zhodnocení, které se na českém trhu pohybuje aktuálně mezi 1,5 až 2 procenty. Kvalitní spořicí účet navíc zajistí, že peníze jsou neustále k dispozici stejně jako na běžném účtu a že výnos nebude snižován žádnými poplatky. Na spořicí účty lze zasílat vklady z libovolného běžného účtu. Je pouze na klientovi, jestli si uloží jednorázově větší sumu nebo bude pravidelně ukládat menší částky. Stejně tak počet výběrů nebo výše vybírané částky nebývá na spořicích účtech nijak limitován.
ING Bank na českém trhu nabízí jeden z nejznámějších spořicích účtů ING Konto, které úspory klientů zhodnocuje úrokem 1,75 % p.a. Klienti ING Bank mají svou finanční rezervu na ING Kontě stále k dispozici bez jakýchkoli omezení a za uložení a zhodnocování svých úspor neplatí žádné poplatky.
Alternativou spořicích účtů můžou být termínované vklady. Termínované vklady jsou však sjednávány na pevně stanovenou dobu, po kterou klient s finančními prostředky nemůže disponovat. Je tak snížena likvidita uložených peněz, a proto je tento produkt vhodnější spíše pro uložení finančních prostředků, které nebude klient s určitostí po nějakou dobu potřebovat.

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email