Odpovídá

Marcela Pekárková ING Pojišťovna

Marcela Pekárková ING Pojišťovna

 

Marcela Pekárková
ING Pojišťovna

 

 

Existují pojistky, které se mohou měnit v průběhu pojištění (děti, situace, vývoj života atd)?

Pojištění bývá dlouhodobým smluvním vztahem, někdy i na desítky let. Většina pojišťoven nabízí klientům možnost upravovat pojistné smlouvy v průběhu jejich trvání, aby bylo možné např. u životního pojištění reagovat na změny v životě klienta a tím i na změnu jeho potřeb (narození dětí, odchod do důchodu, hypotéka apod.). Pokud k některé z takových situací dojde, je vhodné kontaktovat pojišťovnu a probrat možnosti úpravy – rozšíření pojištění, zvýšení / snížení pojistných částek, změna výše pojistného, přerušení placení pojistného …

Rušení pojistek, přechod k jiným pojišťovnám, kdy se to vyplatí a kdy ne?

Smlouvu životního pojištění nelze převést od jedné pojišťovny ke druhé, klient by v takovém případě musel jednu smlouvu zrušit a novou sjednat. Předčasné zrušení pojistné smlouvy je pro klienta zpravidla nevýhodné – zpět dostává vyplacené odkupné (pokud na něj má ze smlouvy nárok), které je především v prvních letech trvání pojištění velmi nízké.

Lze zrušit životní pojištění? Bude to mít nějaké finanční dopady? Daňové?

Zrušit smlouvu životního pojištění samozřejmě lze, je to ale poměrně zásadní rozhodnutí, klient by pro něj měl mít pádné důvody a měl by si být vědom, že takový krok má i negativní finanční dopady. Pokud důvodem pro úvahy o zrušení pojištění je finanční situace klienta, je vždy lepší hledat společně s pojišťovnou jiná řešení – snížení pojistného, přerušení placení pojistného (tzv. poplatkové prázdniny), převedení smlouvy do splaceného stavu („zmrazení“ smlouvy) apod. Pokud klient přesto smlouvu zruší, přichází v první řadě o pojistnou ochranu, zpět mu bude vyplaceno odkupné (u kapitálových a investičních typů životního pojištění), které je zejména v prvních letech trvání pojištění velice nízké, a pokud klient uplatňoval daňové odpočty, musí tyto částky zpětně dodanit.

Když nejsem schopen pojistné platit, co dělat? Lze ho přerušit?

Určitě existují i jiná řešení než to krajní, kterým je zrušení pojistné smlouvy. S pojišťovnou se lze domluvit na úpravách smlouvy – např.:

o        snížit pojistné,

o        přerušit úplně placení pojistného na dobu např. jednoho roku,

o        převést smlouvu do tzv. splaceného stavu, kdy pojistná ochrana dále trvá (klient zůstává pojištěn), ale další platby pojistného nejsou vyžadovány

 

 

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>