Marcela Pekárková, manažerka produktového vývoje ING Pojišťovny

Na co nesmíme zapomenout při uzavírání úrazové pojistky dětí?

 

Rozhodně je dobré si prověřit rozsah krytí – jinými slovy „co všechno mi pojištění poskytuje“, za jaké úrazy mi bude vyplaceno plnění, jaké jsou výluky, v jakých situacích pojišťovna plnění neposkytne. U závažnějších úrazů a trvalých následků, které mohou zanechat, pojišťovny dnes většinou nabízejí i tzv. progresivní plnění (plnění za úrazy se závažnějšími následky nebo za kombinaci úrazů je výrazně vyšší). Některé úrazy přivedou malého pacienta na kratší nebo delší dobu i do nemocnice, proto je dobré si ověřit, zda součástí úrazového pojištění je třeba i plnění za hospitalizaci (za pobyt v nemocnici).

 

Má smysl pojišťovat dítě na všechna možná i nemožná rizika?

 

Je potřeba zvážit, jaké jsou naše potřeby a jaké jsou naše možnosti. Pojišťovny nabízejí úrazová pojištění, která kryjí drobné úrazy (např. různé zlomeniny apod.), ale i pojištění, které kryje větší úrazy a hlavně jejich trvalé následky. Osobně jsem přesvědčena, že optimální krytí poskytuje kombinace obou typů, nicméně pokud mladá rodina pracuje s limitovaným rozpočtem, postupovala bych od závažnějších rizik. Zlomená ruka je jistě bolest a nepříjemnost i pro dospěláka, tím spíše pro dítě, každopádně v porovnání s úrazem, který zanechá trvalé následky a třeba upoutá dítě na vozíček, může být vnímána jako „prkotina“.

 

 

Jak postupovat v případě, že pojišťovna se zdráhá plnit?

 

Dobrá pojišťovna by měla klientovi v každém případě zdůvodnit, proč odmítla plnění nebo proč plnění zkrátila (neboli proč vyplatila méně). Důvodů může být několik – od nedodání kompletní dokumentace ze strany klienta (což se dá jistě velmi rychle doplnit a napravit) až po situace, kdy úraz, který klient uplatňuje, nebyl součástí pojištění (nebyl zahrnut do seznamu úrazů, na které pojišťovna poskytovala krytí), přestože si to klient myslel. V každém případě doporučuji obrátit se v první řadě přímo na pojišťovnu (přes poradce, se kterým byla smlouva sjednána, nebo přes call centrum pojišťovny, přes její agenturu nebo „přepážku“, písemně na oddělení stížností). Pokud klient nedostane uspokojivou odpověď, další instancí může být regulátor (Česká národní banka). 

 

 

Vyplatí se nechat si od pojišťováků, poradců vypracovat více pojistek a potom je vyhodnotit, prohodit mezi nimi a vybrat skutečně tu nejlepší – poměr cena – výkon.

Rozhodně se vyplatí udělat si mezi různými nabídkami pojišťoven srovnání. Velké množství informací je možné nalézt na webových stránkách jednotlivých pojišťoven, ale existují i specializované stránky, které fungují jako „srovnávače“. Pojištění je produkt, u jehož sjednávání je potřeba se hodně ptát. Co všechno mi toto pojištění pokryje, jaká rizika? Co se stane, když…? Jsou tam nějaké výluky? Tj. situace, u kterých je předem definováno, že za ně pojišťovna plnění nevyplatí. Má-li klient jakoukoli negativní zkušenost – buď vlastní nebo zprostředkovanou např. od známých, je opět vhodné se ujistit, jak by se ve stejné situaci zachovala pojišťovna, která mi pojištění nabízí. Ptejte se, srovnávejte, nikdy nekupujte „zajíce v pytli“.

Slovníček pojmů:

Účel pojištění – vytváření finanční rezervy na úhradu potřeb (např. zachování životního standardu po odchodu do důchodu) nebo na úhradu škod, které vzniknou z nahodilých událostí (např. úraz v důsledku dopravní nehody).

Životní pojištění – pojištění pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne označeného jako konec pojištění nebo pro případ jiné pojistné události.

Pojistná událost – nahodilá, nečekaná událost, která byla definována v pojistné smlouvě a při jejímž vzniku má pojistitel (pojišťovna) povinnost vyplatit pojistné plnění.

Pojistné plnění – částka (jednorázová nebo opakovaná), která je podle smlouvy vyplacena, když nastane pojistná událost.

Pojistné – cena za pojištění.

Výluka – událost, při které nevzniká nárok na pojistné plnění.

Pojištěný – osoba, na jejíž život nebo zdraví se pojištění vztahuje.

Pojistník – osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu a která je povinna platit pojistné.

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>