Pojištění přes internet

odpovídá:
Michal Skalický

 

Jak probíhá proces online pojištění například úrazového pojištění? Co potřebuji k uzavření smlouvy online?

Většina pojišťoven již klientům umožňuje uzavírání smluv on-line u produktů neživotního i životního pojištění. Konkrétní procesy uzavření pojistné smlouvy se ale mírně liší dle charakteristiky jednotlivých produktů. Pokud bychom se například podívali na proces uzavírání rizikového životního pojištění, zjistíme, že klient potřebuje ke sjednání pouze občanský průkaz či cestovní pas. V internetovém formuláři si klient zvolí rozsah pojistného krytí, vyplní osobní detaily a seznámí se s pojistnými podmínkami. Po potvrzení zadaných informací obdrží emailem rekapitulaci základních údajů o pojistné smlouvě společně s platebními instrukcemi.

 

Jak probíhá platba pojistného? Odkdy začíná moje pojištění přes internet platit?

Obecně lze říci, že u pojištění uzavíraných na internetu si klient sám volí datum počátku pojistné smlouvy. Podmínkou počátku platnosti pojistné smlouvy je však včasné zaplacení pojistného a to buď před datem počátku pojištění, či ve lhůtě stanové pojišťovnou (např. do 30 dnů od počátku platnosti pojištění). Platbu pojistného může klient realizovat prostřednictvím internetového bankovnictví, platební kartou či tzv. platebním tlačítkem.

 

S kým mám řešit případnou pojistnou událost?

V případě pojistné události by měl klient co nejdříve kontaktovat příslušnou pojišťovnu a zjistit, jaké dokumenty je potřeba doložit k vyřešení jeho případu. Základní informace klient vždy nalezne na internetových stránkách či mu je poskytne kontaktní centrum pojišťovny. Některé pojišťovny již dokonce klientovi umožňují řešit pojistnou událost zcela on-line z pohodlí domova či prostřednictvím mobilních aplikací.

 

Kolik mi pojišťovna vyplatí při pojistné události?

Výše pojistného plnění je závislá na sjednaném typu pojištění (rozhoduje výše pojistné částky, rozsah krytí, geografická účinnost, výluky z pojištění atd.) a konkrétní pojistné události, která nastala. Např. v případě úrazu a sjednaného úrazového pojištění může klient čerpat plnění za hospitalizaci v nemocnici, dobu nezbytného léčení či trvalých následků daného úrazu.

 

Jak probíhá zánik pojistné smlouvy?

Zánik pojistné smlouvy může nastat z několika příčin. Nejčastěji se se jedná o uplynutí sjednané pojistné doby, vznik pojistné události, neplacení pojistného nebo výpověď jedné ze smluvních stran.

 

 

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email