Dotaz:

Mám již 9 let staré auto a platím havarijní pojištění z původní ceny auta. Slyšel jsem, že lze počítat „havarijko“ z aktuální ceny vozidla.

Ing. Michal Šrubař, ředitel odboru fin. poradenství ČP odpovídá:

Ano, je to tak. Na rozdíl od ostatních majetkových pojištění, která se standardně sjednávají na novou cenu (tj. cena na znovupořízení téže nebo obdobné věci v místě a čase pojistné události), u pojištění motorových vozidel je pojistná částka vždy na časovou cenu. Jinými slovy, při totální škodě dostanete zhruba tolik, jako byste vůz právě prodali v autobazaru. Bez ohledu na to, jakou cenu máte napsánu v pojistce. Je tedy rozumné čas od času nechat pojištění přepracovat na současnou prodejní cenu, neboť se tím postupně zlevňuje.

Dotaz:

Dotaz 1: Pojišťovna po nahlášení pojistné události poslala dopis, že v šetření škody bude pokračovat, až obdrží celou sadu dokumentů podle přiloženého seznamu. Přitom některé požadované dokumenty musejí vydat orgány, jejichž konání nemohu ovlivnit – například usnesení policie. Požadováním nedostatupných argumentů podmiňuje jakékoliv plnění. Ve smlouvě neexistuje omezení, co za podklady smějí vyžadovat. Takže smlouva – nesmlouva, plnění záležé pouze na libovůli pojišťovny. Mohu se nějak bránit požadavkům na nedostuoné dokumenty?

Dotaz 2. Doporučujete pečlivé prostudování smlouvy. Jaký to má smysl, když případné plnění závisí pouze na libovůli pojišťovny a podle drbů platí pravidlo při pojistné události „chceš li dostat, musíš dát“.

Marcela Pekárková, Head of PDM Life Insurance CR / SR, ING Pojišťovna odpovídá:

Záleží samozřejmě případ od případu, jaké podklady pojišťovna k prošetření každé pojistné události potřebuje. Pojistitel prověřuje, za jakých podmínek, resp. okolností k pojistné události došlo, jaký je rozsah pojistné události (např. u úrazů s trvalými následky) a podle toho odvozuje, jaká výše pojistného plnění tedy klientovi náleží. V neposlední řadě se zcela samozřejmě i brání proti případným pojistným podvodům.

Šetření pojistné události je prováděno vždy bez zbytečného odkladu, jak ale píšete, vystavení některých dokumentů může chvíli trvat – usnesení od Policie, zdravotní dokumentace apod. V případě, že ale šetření pojistné události nemůže být skončeno do 3 měsíců (a jedním z důvodů může být právě čekání na zmíněnou dokumentaci), máte jako klient právo požádat pojišťovnu o vyplacení alespoň přiměřené zálohy na pojistné plnění.

Pozn: Nutnou podmínkou pro vypršení výše zmíněné 3 měsíční lhůty je ale skutečnost, že oprávněná osoba (tedy ta, které má být pojistné plnění vyplaceno) spolupracuje při šetření pojistné události.

Dotaz:

Sledoval jsem pořad Suma sumárum, ve kterém byla okrajově zmíněna i etika při posuzování pojistných událostí. Pojišťovny jsou firmy založeny za účelem vytváření zisku. Je nějaký ukazatel, který hodnotí etické chování pojišťoven?

Marcela Pekárková, Head of PDM Life Insurance CR / SR, ING Pojišťovna odpovídá:

Většina pojišťoven podnikajících na české trhu je sdružena pod Českou asociaci pojišťoven (ČAP). Shromáždění členů ČAP schválilo schválilo v roce 2008 Kodex etiky v pojišťovnictví a členové ČAP se jím řídí.

Samozřejmě v případě nespokojenosti s jednáním pojišťovny máte jako klient celou řadu možností, jak se bránit. V první řadě to může být stížnost u pojišťovny jako takové, v krajním případě pak třeba stížnost podaná u regulátora, kterým je Česká národní banka.

Dotaz:

Nelíbí se mi praktiky pojišťoven, které přijmou nové zaměstnance, kteří pojistí ve svém nejbližší okolí pár lidí (za nejasných podmínek). Když nemají výsledky, je s nimi ukončen pracovní poměr nebo to zabalí sami a pak následně při plnění pojistných událostí pojištěnci diví.

Marcela Pekárková, Head of PDM Life Insurance CR / SR, ING Pojišťovna odpovídá:

Pojišťovna v každém případě nese všechny závazky, které jí plynou z uzavřené smlouvy, i po rozvázání spolupráce s kmenovým zaměstnancem nebo s externím partnerem.

Jako prevence proti situacím, kdy „při plnění pojistných událostí se pojištěnci diví“, je potřeba při uzavírání pojistné smlouvy:

  • přesně formulovat své požadavky a představy o pojistné smlouvě
  • ptát se na podmínky uzavření smlouvy, pojistného plnění, ujistit se např. o výlukách (jsou-li, jaké)
  • formulovat jakékoli obavy plynoucí třeba i z předchozích negativních zkušeností (vlastních i převzatých)

Dotaz:

Myslíte, že se lze v dnešní době obejít zcela bez pojištění? Samozřejmě vyjma povinné ručení na automobil atd.

Marcela Pekárková, Head of PDM Life Insurance CR / SR, ING Pojišťovna odpovídá:

Domnívám, že přístup české společnosti, která mnohem více pojišťuje svůj majetek než vlastní život a zdraví, není správný. Pojištění rizika smrti má pomoci blízkým – aby se najednou bez živitele rodiny neocitli bez prostředků, aby mohl být z pojistného plnění uhrazen úvěr, hypotéka apod. Podobně v případě pojištění např. pro příprad úrazu a trvalých následků úrazu – pojištění může klientovi výrazně pomoci v případě, kdy se např. po úraze stal invalidním, potřebuje přebudovat bydlení na bezbariérové, je dlouhodobě v pracovní neschopnosti apod.

Skutečně si více vážíme věcí než vlastního života a zdraví?

Dotaz:

Rád bych věděl, jak vymoci po pojištovně podrobné vyúčtování pojistného plnění.

Marcela Pekárková, Head of PDM Life Insurance CR / SR, ING Pojišťovna odpovídá:

Takovou informaci by vám na požádání pojišťovna měla poskytnout.

Dotaz:

Pojišťovna se brání vyplatit mi plnění za pracovní neschopnost.
Měla by mi pojišťovna na základě mé žádosti poslat kopii zdravotního
dotazníku, ve kterém jsem vyplnila potíže se zády a tyto potíže nebyly
pojišťovnou vyloučeny z pojištění?

Marcela Pekárková, Head of PDM Life Insurance CR / SR, ING Pojišťovna odpovídá:

Ano, na základě písemné žádosti by vám pojišťovna dokument měla poskytnout.

Dotaz:

Mohu si uzavřít více rizikových / úrazových pojištění u více pojišťoven a získat tak plnění z více zdrojů u stejné pojistné události?

Marcela Pekárková, Head of PDM Life Insurance CR / SR, ING Pojišťovna odpovídá:

Ano, v případě životního pojištění můžete mít více smluv u více pojistitelů.

Dotaz:

Chtěl jsem provést ve smlouvě od Kooperativy nějaké změny, ale bylo mi řečeno, že s tím hýbat nemůžou, protože to uzavřel zprostředkovatel z Kapitolu. Ten tam ale už nepracuje. Co mám dělat?

Marcela Pekárková, Head of PDM Life Insurance CR / SR, ING Pojišťovna odpovídá:

Pojišťovny, které využívají více distribučních kanálů (např. svoji vlastní interní obchodní službu a externí zprostředkovatele) se zpravidla snaží, aby smlouva byla uzavřena a následně servisována v tomtéž distribučním kanále.

Moje doporučení tedy je obrátit se přímo na společnost Kapitol. Přestože zprostředkovatel, se kterým jste smlouvu uzavřel, už pro tuto společnost nepracuje, měl byste být se svojí smlouvou převeden do péče jiného zprostředkovatele.

Dotaz:

Dobrý den. Syn má uzavřenu úrazovou pojistku. Před rokem si vykloubil rameno a pojistné bylo vyplaceno v pořádku. Nedávno si v bazénu vykloubil rameno podruhé a pojišťovna odmítla plnění vyplatit. První důvod byl, že nejedná o úraz, protože je to podruhé. Druhý důvod byl ten, že při vytahování z bazénu mu plavčík to rameno nechtěně vrátil zpět. Jsou důvody oprávněné?

Marcela Pekárková, Head of PDM Life Insurance CR / SR, ING Pojišťovna odpovídá:

Vyjádření ke konkrétnímu plnění konkrétní události je vždy možné pouze při znalosti všech okolností případu, v tomto případě i zdravotní dokumentace.

Dotaz:

V nedávné době jsem si chtěl uzavřít rizikové životní pojištění jen pro případ smrti bez spořící složky. Ve všech pojišťovnách, které jsem obešel mi nabízejí jen investiční životní pojištění a rizikové životní pojištění už prý zrušili. Je to pravda, že už není možné uzavřít rizikové životní pojištění, které je mnohonásobně levnější než investiční?

Marcela Pekárková, Head of PDM Life Insurance CR / SR, ING Pojišťovna odpovídá:

Rizikové životní pojištění je stále v nabídce většiny pojišťoven. Je to základní typ pojištění, který má celou řadu nesporný výhod (cena je jednou z nich). Není rozhodně důvod tento typ produktu neposkytovat.

Dotaz:

Zajímalo by mne kolik zaplatím na poplatcích za investiční životní pojištění. Platím 800 měsíčně po dobu asi 20 let, děkuji.

Marcela Pekárková, Head of PDM Life Insurance CR / SR, ING Pojišťovna odpovídá:

V tomto případě velmi záleží na smlouvě, kterou máte uzavřenu. Produkty investičního životního pojištění se podle pojišťoven velmi liší. Klientovi jsou zpravidla účtovány poplatky na úhradu počátečních nákladů – provize zprostředkovateli, náklady pojišťovny na přijetí a zpracování smlouvy apod.

Dále bývá většinou účtován měsíční poplatek za správu pojistné smlouvy, někdy inkasní poplatek (za příchozí platbu na smlouvu). A samozřejmě rizikové pojistné odpovídající riziku, které je smlouvou kryto. Přehled poplatků by měl být součástí smlouvy nebo k dispozici v pojišťovně / u zprostředkovatele, případně na webových stránkách.

Dotaz:

Mám flexi pojištění od ČS a stěhuji se do USA. První tři měsíce budu cestovat, tedy nebudu již zaměstnán. Budu pojištěn i tak, pokud budu pokračovat v platbách pojištění? Budu mít nárok na pojištění a jak je to pak u pojistného plnění z ciziny?

Marcela Pekárková, Head of PDM Life Insurance CR / SR, ING Pojišťovna odpovídá:

Doporučuji obrátit se před odjezdem s konkrétním dotazem ohledně konkrétní smluvy přímo na ČS.

Obecně by vám pojištění samozřejmě mělo krýt i pojistné události mimo území ČR. Je potřeba prověřit konkrétní krytí – pokud máte jen úrazové pojištění, měl byste mít pojistnou ochranu i nadále. Pokud by ale smlouva obsahovala např. připojištění pro případ pracovní neschopnosti a vy byste cestoval a nebyl zaměstnán, pak by z tohoto připojištění pojistná událost plněna nebyla.

V případě vzniku pojistné události – tedy např. úrazu – bude postup řešení pojistné události obdobný, jako by se vám úraz stal v ČR. Pojišťovna bude (stejně jako při úraze v ČR) požadovat doložení dokumentů potřebných k prověření pojistné události, tj. např. zdravotní dokumentace, protokol od policie apod.

Dotaz:

Které rizika je podle Vás třeba zajistit, a na jaké částky?

Marcela Pekárková, Head of PDM Life Insurance CR / SR, ING Pojišťovna odpovídá:

Na takto obecně postavenou otázku není možné dát jinou než obecnou odpověď. Potřeby klienta se případ od případu liší, jsou velmi individuální. Jinou potřebu bude mít člověk žijící sám; jinou člověk žijící s rodinou, která je na něm existenčně závislá; jinou člověk zatížený navíc velkou hypotékou; jinou člověk, jehož děti se již osamostatnily a on sám se chystá za 2 roky odejít do důchodu.

Důležité pro sjednání efektivní pojistné ochrany je právě základní analýza potřeb klienta. Od jeho potřeb, ale třeba i životního standardu, se pak bude odvíjet i výše pojistného krytí.

Dotaz:

Na základě ukončení životní smlouvy (ročně placeno 9800,- Kč) ve dvou letech, mě nebylo sděleno, že nedostanu peníze, které jsem složil – je jednání pojištovny korektní?

Marcela Pekárková, Head of PDM Life Insurance CR / SR, ING Pojišťovna odpovídá:

Z výše uvedeného popisu předpokládám, že se ve vašem případě jednalo o ukončení pojistné smlouvy s výplatou odkupného. Je potřeba podívat se do pojistných podmínek ke smlouvě, zpravidla bývá stanoveno, že nárok na odkupné vzniká až po určité době (1,5 roku / 2 roky).

Z těchto zprostředků jsou uhrazovány počáteční náklady společnosti – náklady na provizi zprostředkovateli, náklady pojišťovny na přijetí a zpracování smlouvy apod.

 

 

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email