Dotaz:

Není to pojistný podvod ze strany pojištovny, když vyplatí méně než je skutečná škoda?

Ing. Petr Svoboda, Vrchní ředitel Česká pojišťovna a.s., úsek produktového managementu retail odpovídá:

Dovolím si citovat, co je to pojistný podvod. Je to tedy trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí. Trestný čin pojistného podvodu spáchá též ten, kdo úmyslně vyvolá pojistnou událost nebo kdo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu. Pokud nejste spokojen s vyplaceným pojistným plněním, můžete se obrátit na pojišťovnu a požádat o opětovné prošetření vaší pojistné události.


Dotaz:

Proč není povinně pojištěný řidič, tedy osoba? Vždyť i když mám 3 vozidla, tak jet můžu jen s jedním.

Ing. Petr Svoboda, Vrchní ředitel Česká pojišťovna a.s., úsek produktového managementu retail odpovídá:

Dobrý den, historicky je v ČR stejně jako v celé Evropě povinné ručení k autu, nikoliv k osobě. Aby tomu bylo jinak, musel by se změnit zákon.
Dotaz:

Co se stane, když jsem v prodlení s platbou za povinné ručení a dojde k dopravní nehodě?

Ing. Petr Svoboda, Vrchní ředitel Česká pojišťovna a.s., úsek produktového managementu retail odpovídá:

Záleží na tom, jak dlouho povinné ručení neplatíte a zda máte ještě platnou smlouvu. Pokud máte dluh na pojistném, pojišťovna Vás o tomto zcela jistě v několika krocích informuje. Zpravidla posílá několik upomínek, a to jak prostřednictvím např. SMS zpráv, tak poštou. V upomínce Vám sdělí, kolik na pojistném dlužíte a dokdy je zapotřebí dlužnou částku doplatit. Celý tento proces trvá dle konkrétní pojišťovny cca dva až tři měsíce, máte tedy dostatek času uvést vše do pořádku. Po celou tuto dobu Vás pojišťovna kryje, tedy Vaše povinné ručení je platné a zaviníte–li pojistnou událost, vyplatí poškozenému z vašeho povinného plnění pojistné plnění. Pokud však pojišťovna neobdrží dlužné pojistné do stanové lhůty, zruší Vám pojistnou smlouvu pro neplacení a dlužné pojistné na Vás bude vymáhat. Pak již ale nejste pojištěn a pokud se stane dopravní nehoda, budete ji muset uhradit z vlastních prostředků. A to nemluvím o sankcích ze strany ČKP, které Vám hrozí, pokud budete mít nepojištěné vozidlo.

Dotaz:

Co vše lze pojistit v rámci havarijního pojištění?

Ing. Petr Svoboda, Vrchní ředitel Česká pojišťovna a.s., úsek produktového managementu retail odpovídá:

Co vše lze pojistit v rámci havarijního pojištění?

Pod názvem havarijní pojištění se skrývá mnohem více než jen pojištění proti „bouračce“, tedy havárii vozidla. V tzv. allriskovém havarijním pojištění naleznete i pojištění proti živelním škodám (například škodám způsobeným povodní, vichřicí apod.), pojištění proti odcizení vozidla a zpravidla také pojištění proti vandalismu. Velmi často již máte v ceně pojištění i asistenční služby nejen pro případ nehody, ale i poruchy, úrazové pojištění řidiče a další výhody. Připojistit si pak můžete řadu dalších produktů, jako např. pojištění čelního skla či všech skel, pojištění zavazadel apod.

Dotaz:

Pokud chci plnění z havarijního pojištění, musím jezdit do autorizovaného servisu?

Ing. Petr Svoboda, Vrchní ředitel Česká pojišťovna a.s., úsek produktového managementu retail odpovídá:

Záleží na tom co máte definováno v pojistné smlouvě se svým pojistitelem. Obecně lze ale říci, že nemusíte jezdit do autorizovaného servisu. Zcela jistě bych doporučil využít některého ze smluvních servisů vaší pojišťovny. Celé vyřízení pojistné události pro Vás pak bude jednoduché a rychlé.

 

 

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email