Dotaz:

Jak dlouho trvá rodičovská dovolená a jaká je její výše?

Viktorie Plívová, Ministerstvo práce a sociálních věcí, odpovídá:

Volbou doby čerpání si rodič zároveň volí i k ní příslušnou výši příspěvku, a to:

  • rychlejší čerpání rodičovského příspěvku“ – po peněžité pomoci v mateřství (dále jen PPM) ve zvýšené výměře 11 400 Kč do 24 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den
  • klasické čerpání rodičovského příspěvku“ – po PPM v základní výměře 7600 Kč do 36 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem
  • pomalejší čerpání rodičovského příspěvku“ – po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl–li nárok na PPM) v základní výměře 7 600 Kč do 9 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře 3 800 Kč do 48 měsíců věku dítěte.

Více informací k podmínkám nároku na rodičovský příspěvek lze nalézt na Integrovaném portálu MPSV

Dotaz:

Kolik si může vydělat rodič, který pobírá rodičovskou dovolenou?

Viktorie Plívová, Ministerstvo práce a sociálních věcí, odpovídá:

Příjem rodiče není sledován. To znamená, že při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny. Po dobu své výdělečné činnosti však musí rodič pobírající rodičovský příspěvek zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Dotaz:

Na jaké další sociální dávky má rodič na rodičovské dovolené nárok?

Viktorie Plívová, Ministerstvo práce a sociálních věcí, odpovídá:

Bez bližších informací ke konkrétnímu případu nelze dotaz zodpovědět. Za splnění zákonem daných podmínek by mohl vzniknout nárok na některou z dávek ze systému státní sociální podpory (např. přídavek na dítě, příspěvek na bydlení) nebo z dávek pomoci v hmotné nouzi. Informaci o jednotlivých dávkách a podmínkách nároku najdete na Integrovaném portálu MPSV:

Jako pomoc při orientaci v tom, jestli má občan/rodina nárok na nějakou sociální dávku lze využít aplikaci „Sociální poradce

 

 

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email