Dotaz:

Jakou část rodinného rozpočtu by měly tvořit náklady na bydlení?

Jan Vozárik, SON odpovídá:

Budeme–li porovnávat náklady na bydlení v evropských státech, měly činit
tyto v ČR v průměru kolem 30% čistých příjmů domácnosti. Je však třeba definovat, co je pod pojmem náklady na bydlení myšleno. V souvislosti s poskytováním příspěvku na bydlení se do těchtonákladů pouze
zahrnuje u nájemních bytů nájemné (u družstevních a bytů vlastníků
srovnatelné náklady) a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu a uvšech bytů náklady za energie a likvidaci odpadu. Zejména však u nájemních bytů však jsou však náklady na bydlení podstatně vyšší, když nájemce je mj. dle Nařízení vlády ČR č. 258/1995 Sb. povinen hradit opravy bytu a jeho vnitřního vybavení (pokud je toto vybavení součástí bytu) přesto, že je ve vlastnictví pronajímatele a to až do výše 70,- Kč/m2 bytu/rok.

Dotaz:

Na kterých položkách týkajících se bydlení nejvíce utrácíme zbytečně?

Jan Vozárik, SON odpovídá:

Největšími položkami spojenými s bydlením jsou náklady na energie, zejména
se jedná o teplo pro vytápění a ohřev vody i náklady na vodu samotnou.
Přitom právě na těchto nákladech lze změnou „chování“ ušetřit nemalé částky.
Např. průměrná teplota vnitřního vzduchu ve vytápěných místnostech v otopném
období se má pohybovat u bytových objektů v rozsahu 20–22°C a každý °C navíc může představovat zvýšení ročních nákladů až o 6%. Taktéž zajištěním
rovnoměrného vytápění všech místností a vč. odstranění překážek volného
předání tepla z otopného tělesa do okolí lze dosáhnou nemalých úspor
nákladů.

Dotaz:

Jakou čast rodinného rozpočtu bychom měli spořit resp. ukládat jako rezervu?

Jan Vozárik, SON odpovídá:

To je spíš otázka na finanční odborníky. Dle mého názoru by pro různou formu spoření bylo optimální tak 10%.

 

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email