Dotaz:

Jak se mám zajistit proti nesplacení půjčky, když půjčuji rodinnému příšlušníkovi nebo známému?

David Šmajkal, Poradna při finanční tísni odpovídá:

Věc by určitě měla mít písemnou podobu ve formě smlouvy. Smlouva musí říkat kdo půjčuje komu, kolik a kdy, stejně jako v jakých termínech dojde ke splacení, jestli se stanovuje nějaký úrok, případně úrok z prodlení v případě nesplacení či možné sankce. Smlouva by měla mít dvě vyhotovení s tím, že každý si ponechá jedno. Nesplacenou částku lze vymáhat do tří let od data splatnosti, jinak dojde k promlčení. Pokud se jedná o vyšší částku je vhodné uvažovat o zajištění, popř. ručitelským závazkem.

Dotaz:

Co mám dělat, když nejsem schopen splácet smluvně sjednané splátky u banky nebo nebankovní společnosti?

David Šmajkal, Poradna při finanční tísni odpovídá:

Nejlépe je ještě tehdy, když řádně splácím, oslovit všechny své věřitele a pojišťovny, s návrhem na dočasný odklad splátek nebo snížení měsíční splátky. V okamžiku, kdy se ještě splácí, jsou věřitelé daleko přístupnější domluvě. Když dlužník nedodrží termín splátky, aniž by dal svému věřiteli nějak vědět, je nalezení společné dohody ohroženo a věřitel může dluh postoupit jinému subjektu, nebo přistoupit k razantnímu vymáhání s tím, že se dlužná částka navyšuje o úroky z prodlení, pokuty a další poplatky. Čas tedy hraje zásadní roli. Jestliže se nepodaří nalézt s věřitelem společnou řeč o úpravě splátkových kalendářů např. formou exekutorského (notářského) zápisu, celá věc se blíží k tomu nejhoršímu, to je k exekuci. Řešením pak může být pouze osobní bankrot s výjimkou často velmi problematických konsolidací.

Dotaz:

Na co se vyplatí si půjčovat a jakou částku rozpočtu si mohu maximálně půjčit, abych se nedostal do problémů?

David Šmajkal, Poradna při finanční tísni odpovídá:

Určitě je dobré porovnávat dobu životnosti věci, na kterou si půjčujeme, s dobou splácení – věc by nám měla dobře sloužit i po splacení úvěru, za který jsme si ji pořídili. Např. dovolená či večeře v restauraci nám sice zanechají příjemné vzpomínky, ale když se náš rozpočet nějak zakymácí, nelze je jako jiné věci, např. nemovitost či vybavení bytu prodat a splatit tak část dluhů. Před zadlužením bychom se měli poradit, např. s příbuznými nebo profesionálními poradci, sestavit si rodinný rozpočet, myslet na tvorbu rozpočtové rezervy na horší časy k překlenutí krátkodobých problémů. Stranou bychom si měli dávat alespoň tolik, abychom na spořících účtech měli alespoň trojnásobek všech měsíčních rodinných výdajů vč. aktuálních splátek. Než se tak vrhnout bezhlavě do půjček, měli bychom již něco mít stranou, abychom se snad nedostali do prodlení se splátkou a následným dalekosáhlým nepříjemnostem.

 

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email